Đô thị

Đồng Nai dự kiến thu hồi đất cho 349 dự án trong năm 2022

(VNF) - Ngày 15/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở ngành, địa phương để rà soát lại các dự án trình Hội đồng Nhân dân thẩm định, đưa vào nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp cuối năm để thông qua và triển khai trong năm 2022.

Đồng Nai dự kiến thu hồi đất cho 349 dự án trong năm 2022

Một góc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường thì danh mục thu hồi đất năm 2022 gồm 349 dự án, với tổng diện tích 5.356ha và diện tích cần thu hồi khoảng 4.146ha.

Các dự án nói trên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đường giao thông, công trình thủy lợi… Trong đó, có nhiều dự án được các địa phương đưa vào danh mục đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua từ 3 năm trở lên; có dự án đã ban hành quyết định thu hồi đất hoặc đang thực hiện thủ tục thu hồi đất, chưa thực hiện nhưng muốn tiếp tục chuyển tiếp để triển khai.

Tại cuộc họp, một số ý kiến của đại diện các sở ngành cho rằng, những dự án đưa vào danh mục năm 2022 phải đảm bảo vẫn còn thời gian thực hiện theo quy định, những dự án đã quá 3 năm rà soát lại, loại bỏ bớt vì theo quy định dự án quá 3 năm không triển khai phải thu hồi, nếu không thu hồi cũng tự hết hiệu lực.

Nếu dự án đã quá 3 năm nhưng đang thực hiện thủ tục thu hồi đất, có quyết định thu hồi đất đưa vào danh mục thực hiện 2022, thì các huyện, thành phố phải có giải trình rõ ràng, cụ thể với Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Đại diện UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải rà soát lại tất cả các dự án đề xuất đưa vào danh mục năm 2022, một lần nữa nếu quá thời hạn không thể triển khai được thì bỏ ra, tránh đưa vào danh mục cũng sẽ bị Hội đồng Nhân dân tỉnh loại.

Các dự án đưa vào danh mục của năm tới phải nằm trong danh sách đầu tư công của địa phương, của tỉnh để làm được, tránh đưa vào nhiều nhưng lại không thực hiện sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đến ngày 17/11/2021, các địa phương phải hoàn thành rà soát danh mục các dự án năm 2022 để gửi Sở Tài nguyên- Môi trường tổng hợp, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm định trước.

Tin mới lên