Bất động sản

Đồng Nai: Giá đất bồi thường GPMB sân bay Long Thành có thể trên 6,5 triệu đồng/m2

(VNF) - Ngày 19/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường thu hồi đất tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành) dự án Cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành để làm cơ sở tính tiền bồi thường cho người dân. Mức giá phê duyệt cao nhất là 6.573.000 đồng/m2 và thấp nhất là 161.000 đồng/m2.

Đồng Nai: Giá đất bồi thường GPMB sân bay Long Thành có thể trên 6,5 triệu đồng/m2

Quyết định được lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai ký phê duyệt ngày 17/4/2020 nêu rõ, "các mức giá đền bù cho từng loại đất ở xã Bình Sơn với diện tích 1.290ha (phần diện tích trước đây thuộc ranh giới các xã Long An, Long Phước, Bình Sơn) huyện Long Thành. Việc định giá đất bồi thường được phê duyệt tùy theo vị trí khu vực đất".

Cụ thể, giá đất ở nông thôn tại khu vực xã Bình Sơn (phần đất trước đây thuộc ranh giới các xã Long An, Long Phước, Bình Sơn - có tổng diện tích thu hồi 1.290 ha) được duyệt với mức giá từ 1.392.000 đồng đến 6.573.000 đồng/m2.

Cũng tại xã Bình Sơn (phần đất trước đây thuộc ranh giới các xã Suối Trầu, Cẩm Đường, Bàu Cạn) có tổng diện tích thu hồi 1.737 ha có tổng diện tích thu hồi 1.737ha. Mức giá phê duyệt từ 1.434.000 đồng đến 5.106.000 đồng/m2.

Đối với đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản... tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đền bù từ 161.000 đồng đến 360.000 đồng/m2.

Theo kế hoạch, sáng nay (20/4), Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn sẽ được khởi công trước để xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc tái định cư. Dự kiến công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân sẽ bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 5/2020.

Trước đó, tháng 1/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho phần diện tích gần 1.800 ha đất của Tổng công ty Cao su Đồng Nai để thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư CHK quốc tế Long Thành.

Tổng giá trị phương án bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su nằm trong phạm vi của xã Bình Sơn (huyện Long Thành) của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai là gần 900 tỷ đồng. Trong quyết định tỉnh Đồng Nai không phải bồi thường về đất (đất thuộc Nhà nước quản lý - PV), tiền bồi thường bao gồm: Bồi thường cây cao su, hỗ trợ vườn cây cao su và hỗ trợ các loại.

Tin mới lên