Đô thị

Đồng Tháp dự kiến đầu tư 2.180 tỷ đồng làm tuyến đường tỉnh 857 đoạn QL30 - đường tỉnh 845

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tỉnh 857 đoạn Quốc lộ 30 - Đường tỉnh 845 (điều chỉnh).

Đồng Tháp dự kiến đầu tư 2.180 tỷ đồng làm tuyến đường tỉnh 857 đoạn QL30 - đường tỉnh 845

Quốc lộ 30 đoạn qua huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Nguồn: Báo Đồng Tháp Online)

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông khu vực, phục vụ nhu cầu vận chuyển của người dân, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và của khu vực tiểu vùng Đồng Tháp Mười nói chung.

Dự án được thực hiện tại các huyện Thanh Bình, huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Dự án được đầu tư xây dựng mới, có tổng chiều dài khoảng 44,8 km, thiết kế cấp IV – đồng bằng, nền đường rộng 9m, mặt đường láng nhựa rộng 7m, xây dựng 27 cầu tải trọng HL93. Hệ thống cống thoát nước ngang đường tải trọng HL93 có khẩu độ phù hợp đảm bảo thoát nước và phục vụ tưới tiêu tại khu vực. Hệ thống an toàn giao thông.

Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến) là 2.180 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 là 1.200 tỷ đồng; vốn ngân sách Tỉnh quản lý và phân bổ giai đoạn 2021-2025 đối ứng phần còn lại là 980 tỷ đồng.

Dự án do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư hợp phần xây lắp; Trung tâm Phát triển Quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) làm chủ đầu tư hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2025.

Tin mới lên