Đô thị

Đồng Tháp, Long An được phép chuyển hàng chục ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

(VNF) - Chính phủ vừa đồng ý cho tỉnh Đồng Tháp và Long An được phép chuyển mục đích sử dụng hơn 31ha và 36ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Đồng Tháp, Long An được phép chuyển hàng chục ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Đồng Tháp, Long An được phép chuyển hàng chục ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. (Ảnh minh hoạ)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành mới đây đã ký văn bản về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định chuyển mục đích sử dụng 31,41ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3791/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/7/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thủ tướng Chính phủ cũng có văn bản chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 36ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND 2 tỉnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại Công văn trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ theo dõi, giám sát và hướng dẫn hai địa phương thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Tin mới lên