Tài chính

DRH Holdings: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua thêm cổ phiếu, muốn nâng sở hữu lên gần 6%

(VNF) - Ông Phan Tất Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần DRH Holdings (HoSE: DRH), vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DRH theo nhu cầu cá nhân.

DRH Holdings: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua thêm cổ phiếu, muốn nâng sở hữu lên gần 6%

DRH Holdings: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua thêm cổ phiếu, nâng sở hữu lên gần 6%.

Thời gian giao dịch dự kiến là từ ngày 18/10-16/11, phương thức giao dịch là khớp lệnh thông qua Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Nếu giao dịch trên thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Đạt tại DRH Holdings sẽ tăng từ 3,47% (tương đương 4,3 triệu cổ phiếu) lên 5,09% (tương đương 6,3 triệu cổ phiếu) (tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành), đồng thời trở thành cổ đông lớn của công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II/2022, doanh thu thuần của DRH đạt 18 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Tương tự quý I/2022, đây đều là doanh thu cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận gộp đạt 15 tỷ đồng, tăng 15 lần.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 14 tỷ đồng, tăng 10,6 lần, là lãi cho vay và đầu tư chứng khoán. DRH cũng có lãi trong công ty liên kết 11 tỷ đồng, dù giảm 35%.

Dù chi phí tài chính có bước tăng khá mạnh, tăng 46%, đạt 27 tỷ đồng, song kết quý II/2022, lãi trước thuế vẫn đạt 7,4 tỷ đồng, tăng 6,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DRH đặt 27 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 23 tỷ đồng, tăng 4 lần. Doanh thu tài chính đạt 22 tỷ đồng, tăng 14 lần. Lãi trong công ty liên kết đạt 22 tỷ đồng, giảm 20%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 11 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của DRH đạt 3.775 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu tăng rất mạnh, gấp 2 lần, lên 1.577 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản; riêng các khoản phải thu dài hạn tăng mãnh liệt 104 lần, lên 187 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng "nhích" thêm 3%, đạt 935 tỷ đồng.

DRH cũng tăng đầu tư vào cong ty liên doanh liên kết với giá trị 834 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm kết thúc quý II/2022 là 2.155 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Nợ vay của công ty tăng rất mạnh (88%) lên 833 tỷ đồng; trong đó: vay ngắn hạn 640 tỷ đồng, tăng 44%, vay dài hạn 193 tỷ đồng (lần đầu xuất hiện trong 6 tháng).

Tuy vậy, điểm sáng là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt tới 1.017 tỷ đồng, tăng 2,2 lần.

Vốn chủ sở hữu của DRH là 1.620 tỷ đồng, tăng 88% so với đầu năm. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,33 lần - mức khá thấp.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh 6 tháng của DRH âm 784 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (646 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (109 tỷ đồng)…

Dòng tiền đầu tư cũng âm 297 tỷ đồng, dẫn đến DRH phải phụ thuộc vào vốn bên ngoài. Tiền thu từ đi vay tăng mạnh lên 1.128 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ. Lượng tiền vay dồi dào giúp dòng tiền thuần 6 tháng dương 64 tỷ đồng, đưa quy mô tiền và các khoản tương đương tiền lên 113 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với đầu năm.

Tin mới lên