Tài chính

DRH Holdings: Lãi trước thuế giảm 12%, nợ phải trả tăng gấp 3,7 lần

(VNF) – Kết thúc năm 2018, Công ty Cổ phần DRH Holdings (HoSE: DRH) lãi trước thuế 68,8 tỷ đồng, phần lớn nhờ vào khoản lãi từ công ty liên kết.

DRH Holdings: Lãi trước thuế giảm 12%, nợ phải trả tăng gấp 3,7 lần

DRH Holdings: Lãi trước thuế giảm 12%, nợ phải trả tăng gấp 3,7 lần

Quý IV/2018, doanh thu thuần hợp nhất của DRH đạt 146 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 69 tỷ đồng, tăng 26%.

Trong quý, các khoản chi phí có biến động tăng đáng kể. Cụ thể, chi phí tài chính tăng gấp 3 lần, đạt 10,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 22%, đạt 35,6 tỷ đồng.

Phải nhờ đến phần lãi trong công ty liên kết (28 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần), lợi nhuận trước thuế quý IV của DRH mới vọt lên 45,8 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kì.

Lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của DRH đạt 162 tỷ đồng, tăng 25%. Lợi nhuận gộp đạt 84,8 tỷ đồng, tăng 27%.

So với năm trước, hoạt động tài chính năm nay của DRH khá èo uột khi chỉ mang về 5 tỷ đồng (bằng 1/10 năm trước). Trong khi đó, phần lãi trong công ty liên kết tiếp tục là điểm tựa lợi nhuận của công ty khi mang về 75,5 tỷ đồng (tăng 67,7%).

Dù vậy, việc các chi phí tăng cao (chi phí tài chính tăng 39%, chi phí bán hàng tăng 58%) đã khiến DRH không thể tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cả năm. Kết thúc năm 2018, DRH lãi trước thuế 68,8 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của DRH là 2.135 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu kì, chủ yếu do tăng tài sản ngắn hạn (tăng gấp đôi, lên 1.557 tỷ đồng).

Cơ cấu tài sản của DRH nổi bật với sự gia tăng mạnh mẽ của các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 9,5 lần, lên 595 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng có sự tăng trưởng đáng kể, tăng 43%, lên 896 tỷ đồng. Toàn bộ hàng tồn kho đều là bất đọng sản dở dang.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/12/2018, nợ phải trả của DRH là 1.364 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với đầu kì. Nợ vay ngắn hạn chiếm 97% tổng nợ phải trả và tăng gấp 3,7 lần, đạt 1.329 tỷ đồng.

Hai khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ phải trả của DRH là “phải trả ngắn hạn khác” (756 tỷ đồng) và vay ngắn hạn (402 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của DRH là 771 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu kì. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.

Tin mới lên