Thị trường

Dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận ‘khai sinh’ trước 1/1/2021 sẽ được hưởng giá điện của Quyết định 11

(VNF) – Trong dự thảo “Quyết định của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam”, Bộ Công Thương đề xuất dự án điện mặt trời có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp được duyệt và có thời điểm vào vận hành trước ngày 1/1/2021 sẽ được hưởng giá điện của Quyết định 11.

Dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận ‘khai sinh’ trước 1/1/2021 sẽ được hưởng giá điện của Quyết định 11

Dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận ‘khai sinh’ trước 1/1/2021 sẽ được hưởng giá điện của Quyết định 11

Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115 về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặt thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2021.

Mục e, khoản 1, Điều 1 của nghị quyết này có nêu: “Đồng ý tỉnh Ninh Thuận được hưởng chính sách giá điện theo Quyết định 11/2017 ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020 đối với các dự án điện năng lượng mặt trời và hạ tầng đấu nối công suất thiết kế 2.000 MW đã được Thủ tướng chấp thuận triển khai; giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện”.

Theo Bộ Công Thương, Nghị quyết 115 của Chính phủ cho phép tổng công suất 2.000 MW điện mặt trời tại Ninh Thuận được hưởng mức giá điện tại Quyết định 11 đến hết năm 2020. Tuy nhiên, Nghị quyết 15 lại không nêu thời điểm xác định các dự án được duyệt trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và thời điểm vào vận hành dự án đảm bảo tổng công suất đến 2.000 MW.

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã có 30 dự án với tổng công suất 1.927 MW được phê duyệt phát triển trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh.

Trong đó, 5 dự án thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, có tổng công suất 982 MW (Thủ tướng phê duyệt) và 25 dự án thuộc quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh có tổng công suất 945 MW (Bộ Công Thương phê duyệt).

Để làm rõ vấn đề này, Bộ Công Thương đã làm việc với EVN và tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó, dự thảo “Quyết định của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam” đã quy định cụ thể về việc các dự án có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp được duyệt và có thời điểm vào vận hành trước ngày 1/1/2021 được hưởng giá điện của Quyết định 11.

Nội dung này được trình bày như sau:

“Khoản 2, Điều 8:

2. Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá bán điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước 1/1/2021 với tổng công suất không vượt quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT, tương đương với 9,35 UScent/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 10/4/2017 là 22.316 đồng/USD).

Giá bán điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với USD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán. Các dự án điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ 1/1/2021 – 31/12/2021 áp dụng biểu giá mua điện quy định tại khoản 1, Điều 1 này”.

Tin mới lên