Đô thị

Dự án đường sắt Metro 5 giai đoạn 1: Lập Tổ chuyên gia thẩm định báo cáo tiền khả thi

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ra quyết định thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành phục vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị TP. HCM, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền- cầu Sài Gòn).

Dự án đường sắt Metro 5 giai đoạn 1: Lập Tổ chuyên gia thẩm định báo cáo tiền khả thi

Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị TP. HCM, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền- cầu Sài Gòn).

Theo đó, Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành (gọi tắt là Tổ chuyên gia) bao gồm 3 nhóm: nhóm chuyên gia về đấu thầu, nhóm chuyên gia giúp việc thẩm định dự án và nhóm hậu cần.

Nhóm chuyên gia về đấu thầu do ông Nguyễn Anh Tuấn (Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Tổ phó Tổ chuyên gia) làm trưởng nhóm. Ông Tăng Ngọc Tráng (Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó Tổ chuyên gia) làm phó trưởng nhóm.

Các thành viên của nhóm gồm: ông Trần Đăng Quang (Trưởng phòng Đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), bà Trần Đông Anh (Phó trưởng phòng Đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ông Đặng Xuân Hưng (chuyên viên Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và ông Đỗ Ngọc Long (chuyên viên chính Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Đối với nhóm chuyên gia giúp việc thẩm định dự án, bà Nguyễn Thị Phú Hà (Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ chuyên gia) làm trưởng nhóm. Ông Tăng Ngọc Tráng (Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó Tổ chuyên gia) làm phó trưởng nhóm.

Nhóm chuyên gia giúp thẩm định dự án có tới 40 thành viên, danh sách cụ thể:


Đối với nhóm hậu cần, ông Tống Quốc Đạt (Chánh văn phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) được giao làm trưởng nhóm. Bà Nguyễn Thanh Hương (Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) làm phó trưởng nhóm.

Các thành viên của nhóm, bao gồm: ông Nguyễn Đức Cảnh (thư ký Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ông Nguyễn Đức Long (thư ký Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), bà Nguyễn Hoàng Vân (chuyên viên Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), bà Nguyễn Thị Hát (chuyên viên chính Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo quyết định thành lập, Tổ chuyên gia có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn dự án quan trọng quốc gia, Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước, các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thẩm định ban hành kèm theo Quyết định số 1932/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhiệm vụ khác do Hội đồng thẩm định Nhà nước phân công.

Tin mới lên