Tài chính

Dự án không được gia hạn thuế nhưng cố tình chây ì bị 'đưa vào tầm ngắm'

(VNF) - Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung nguồn lực cho công tác thu hồi nợ thuế trong các tháng cuối năm, trong đó chú trọng các đơn vị có số nợ thuế lớn, nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, các dự án không được gia hạn nhưng cố tình chây ì nợ thuế.

Dự án không được gia hạn thuế nhưng cố tình chây ì bị 'đưa vào tầm ngắm'

Dự án không được gia hạn nhưng cố tình chây ì nợ vào tầm ngắm cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế cho biết tính đến hết 8 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 25.481 tỷ đồng, bằng 72,4% so với dự toán, bằng 64,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nội địa ước đạt 727.134 tỷ đồng, bằng 59,6% so với dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2020, kinh tế chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19. Trong đó tháng 4/2020 thực hiện cách ly xã hội nên hầu hết các các hoạt động dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa, điều này đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ tháng 5 đến tháng 8, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam về cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên tốc độ phục hồi kinh tế còn chậm. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh đã làm sụt giảm sâu số thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm.

Trong 8 tháng, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 41.248 cuộc thanh, kiểm tra; kiểm tra 357.323 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 34.691,5 tỷ đồng, bằng 121,2% so với cùng kỳ 2019.

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 12.051 tỷ đồng, bằng 154,3% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 21.665 tỷ đồng, bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.918,1 tỷ đồng, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Cùng với tăng cường công tác thanh kiểm tra, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế.

Chia sẻ rõ hơn về vấn đề này, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, tổng số nợ thuế tháng 8/2020 có chiều hướng tăng so với thời điểm cuối năm 2019. Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Một số đơn vị sản xuất lắp ráp ô tô trong nước chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt kê khai phát sinh của tháng 5, tháng 6 vào ngân sách nhà nước, chờ để được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ; tiền chậm nộp tính 0,03%/ ngày tăng lên.

Bên cạnh đó, một bộ phận người nộp thuế cũng gặp phải khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ngừng sản xuất kinh doanh dẫn đến chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, cơ quan thuế đã thực hiện tích cực các biện pháp đôn đốc thu nợ. Lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/8/2020 thu đạt 17.515 tỷ đồng, bằng 41,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng chia sẻ rằng nhiệm vụ của ngành thuế trong những tháng cuối năm còn rất nặng nề. Do đó để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong các tháng cuối năm, ngành thuế sẽ đẩy mạnh việc phân tích, đánh giá số thu theo từng tháng, để có giải pháp tổ chức đôn đốc thu phù hợp, nhất là một số khoản thu ngân sách trung ương.

Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung nguồn lực cho công tác thu hồi nợ thuế, trong đó chú trọng các đơn vị có số nợ thuế lớn, nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, các dự án không được gia hạn nhưng cố tình chây ì nợ thuế.

Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, ngành thuế sẽ khẩn trương thực hiện đề án mở rộng cơ sở thuế; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia, qua đó, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin mới lên