Tiêu điểm

Dự án sắt Thạch Khê: Thủ tướng yêu cầu 4 Bộ 'đánh giá lại toàn diện, khách quan'

(VNF) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập báo cáo về dự án mỏ sắt Thạch Khê trình Thủ tướng xem xét trong quý I/2018.

Dự án sắt Thạch Khê: Thủ tướng yêu cầu 4 Bộ 'đánh giá lại toàn diện, khách quan'

Thủ tướng yêu cầu các Bộ đánh giá lại hiệu quả đầu tư, tác động môi trường của dự án mỏ sắt Thạch Khê

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh.

Tại cuộc họp ngày 29/11, Thủ tướng nhấn mạnh dự án mỏ sắt Thạch Khê là dự án khai thác, chế biến khoáng sản lớn được Bộ Chính trị đồng ý cho Chính phủ giao Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê (trong đó Tập đoàn Than Khoáng sản – TKV làm nòng cốt) để chủ trì triển khai.

Trong quá trình triển khai thực hiện, do có nhiều nguyên nhân, dự án đã bị chậm tiến độ và khó khăn trong triển khai thực hiện như: năng lực tài chính của chủ đầu tư chưa đảm bảo; vấn đề công nghệ và môi trường còn nhiều lo ngại, đặc biệt trong hoàn cảnh biến đôi khí hậu như hiện nay; hiệu quả kinh tế - xã hội còn nhiều vấn đề chưa rõ.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Hà Tĩnh, TKV đã có nhiều cố gắng trong việc rà soát, đánh giá hiệu quả kinh tế, công nghệ, môi trường và các tác động về xã hội đối với dự án. 

Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa triển khai đúng tiến độ và còn nhiều ý kiến khác nhau trong vấn đề tiếp tục thực hiện hay dừng thực hiện.

Để có cơ sở xem xét, báo cáo Bộ Chính trị quyết định việc dừng hay tiếp tục triển khai thực hiện dự án, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá khách quan, toàn diện lại hiệu quả dự án, trong đó làm rõ các vấn đề công nghệ, kỹ thuật, năng lực chủ đầu tư, nguồn vốn, phương án vận tải, vấn đề thị trường… những vấn đề rủi ro đặt ra, nhất là tổng mức đầu tư lớn và hiệu quả của dự án.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương cùng các cơ quan liên quan đánh giá tác động môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất về bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Ngoài ra phải xem xét những ảnh hưởng có thể có của biến đổi khí hậu đến dự án, trong điều kiện thân quặng nằm sâu so với mực nước biển.

Trên cơ sở các báo cáo của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên Môi trường nêu trên, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hà Tĩnh, Khoa học và Công nghệ, TKV, TIC…) lập báo cáo trình Thủ tướng xem xét trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Báo cáo này phải rà soát, đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học các vấn đề trên của dự án, lưu ý các vấn đề môi trường, công nghệ, tổng mức đầu tư (kể cả vấn đề bảo vệ môi trường cũ và mới), hiệu quả kinh tế - xã hội… có phân tích sâu các yếu tố nguy cơ cũng như giải pháp xử lý các rủi ro, hệ lụy nếu phải dừng dự án.

Trường hợp cần thiết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất thành lập một Hội đồng thẩm định gồm đại diện các Bộ nêu trên và các cơ quan liên quan để thẩm định trước khi báo cáo Thủ tướng xem xét trong quý I/2018.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Tin mới lên