Bất động sản

Dự án thu phí tự động không dừng: Thủ tướng yêu cầu đưa vào hoạt động trong năm nay

(VNF) - Theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự án thu phí không dừng phải được hoàn thành trong năm 2020.

Dự án thu phí tự động không dừng: Thủ tướng yêu cầu đưa vào hoạt động trong năm nay

Thủ tướng chỉ đạo dự án thu phí không dừng phải được hoàn thành trong năm 2020.

Ngày 17/4, Thủ tướng Chính phủ đã có một số chỉ đạo về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ để hoàn thiện báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo nêu trên gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp triển khai hệ thống thu phí không dừng, bảo đảm đưa hệ thống vào hoạt động đồng bộ trong năm 2020.

Trước đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thu phí không dừng giai đoạn II, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương cho phép Viettel được góp vốn thành lập doanh nghiệp để triển khai dự án này.

Được biết, dự án giai đoạn II được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư theo quyết định ngày 15/3/2018 gồm 33 trạm. Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức đấu thầu rộng rãi và đã lựa chọn liên danh Viettel và một số doanh nghiệp về công nghệ khác là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo quy định, sau khi quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp dự án để thực hiện. Sau quá trình tiến hành đàm phán, thống nhất tỷ lệ góp vốn để đảm bảo cơ sở thành lập doanh nghiệp dự án, đến ngày 13/3/2020, liên doanh nhà đầu tư đã thống nhất tỷ lệ Viettel nắm giữ 86%, các nhà đầu tư còn lại nắm giữ 14%.

Tin mới lên