Học thuật

Dư cầu về cổ phiếu là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhu cầu quá cao hay dư cầu về cổ phiếu (oversubscription) là gì?

Dư cầu về cổ phiếu là gì?

Nhu cầu quá cao hay dư cầu về cổ phiếu (oversubscription) là tình hình trong đó số cổ phần mà mọi người muốn mua trong đợt phát hành cổ phiếu mới vượt quá số cổ phiếu được phát hành.

Dư cầu về cổ phiếu là gì?

Nhu cầu quá cao hay dư cầu về cổ phiếu (oversubscription) là tình hình trong đó số cổ phần mà mọi người muốn mua trong đợt phát hành cổ phiếu mới vượt quá số cổ phiếu được phát hành. Tình hình này đòi hỏi người bảo lãnh phát hành phải tìm ra công thức để phân bổ cổ phiếu. Ngược lại với tình trạng dư cấu là tình trạng thiếu cầu, khi nhu cầu người mua cổ phiếu thấp hơn số cổ phiếu được chào bán và người bảo lãnh phải mua số cổ phiếu dôi ra.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ví dụ của sự dư cầu về cổ phiếu

Đầu năm 2012, các nhà phân tích đã chỉ ra rằng đợt IPO của Facebook được chờ đợi từ lâu với mục đích tìm cách tăng khoảng 10,6 tỷ đô la bằng cách bán hơn 337 triệu cổ phiếu với giá từ 28 đô la đến 35 đô la mỗi cổ phiếu đồng thời có thể tạo ra sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư và điều này có thể dẫn đến dư cầu về cổ phiếu. Đúng như dự đoán, sự quan tâm của nhà đầu tư đã dẫn đến đợt IPO vào ngày 18 tháng 5 năm 2012 có nhiều nhu cầu về cổ phiếu Facebook hơn so với công ty đang chào bán. Để tận dụng lợi thế của nhu cầu quá cao và đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, Facebook không chỉ cung cấp thêm cổ phiếu (421 triệu so với 337 triệu) cho nhà đầu tư mà còn nâng mức giá lên 34 đến 38 đô la một cổ phiếu.

Trên thực tế, Facebook và các nhà phát hành của nó đã tăng cả cung và giá cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu và giảm bớt sự dư thừa về nhu cầu chứng khoán. Facebook đã huy động thêm được vốn và thực hiện định giá cao hơn.

Tin mới lên