Ngân hàng

Dự kiến nới thời điểm kết thúc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ thêm 6 tháng

(VNF) - Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng dự kiến thực hiện đến ngày 30/06/2022, thay vì ngày 31/12/2021 như hiện nay, theo dự thảo thông tư mới được Ngân hàng Nhà nước công bố.

Dự kiến nới thời điểm kết thúc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ thêm 6 tháng

Dự kiến nới thời điểm kết thúc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ thêm 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid–19 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021.

Việc sửa đổi thông tư là bởi đợt dịch Covid-19 lần này có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn và có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn các đợt dịch trước.

Cụ thể, dự thảo dự định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ phát sinh trước ngày 1/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính (thay vì ngày 10/6/2021 như hiện nay) và phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022 (thay vì từ ngày 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021 như hiện nay).

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 30/06/2022 (thay vì ngày 31/12/2021 như hiện nay), theo dự thảo thông tư.

Việc nới thời gian như trên được NHNN cho biết là căn cứ vào kế hoạch tiêm chủng và kế hoạch kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ. Khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có thêm khoảng thời gian 6 tháng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đối với miễn, giảm lãi, phí, dự thảo nêu rõ: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 1/8/2021 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022 (thay vì từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021 như hiện nay) và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại thông tư thực hiện đến ngày 30/6/2022 (thay vì 31/12/2021 như hiện nay).

NHNN cho biết các tổ chức tín dụng và khách hàng cần thích ứng với thực trạng dịch Covid 19 tại Việt Nam để chủ động thỏa thuận, thống nhất các nội dung phù hợp với năng lực trả nợ và mức độ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 của khách hàng để xác định tiếp tục hoạt động trong trạng thái "bình thường mới".

Tin mới lên