Tài chính

Dự kiến từ tháng 8, nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu trong phiên chiều ngày T+2

(VNF) - Khi được áp dụng chính thức, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được rút ngắn chu kỳ thanh toán so với hiện tại. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ được giao dịch ngay trong phiên chiều ngày T+2 mà không phải đợi sang phiên sáng ngày T+3 như hiện nay.

Dự kiến từ tháng 8, nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu trong phiên chiều ngày T+2

Dự kiến từ tháng 8, nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu trong phiên chiều ngày T+2

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thực hiện lấy ý kiến về dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và quy chế thành viên lưu ký. Điểm mới nổi bật tại dự thảo là VSD sẽ hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền từ 15h30 – 16h00 lên 11h30 – 12h00 ngày T+2.

Văn bản lấy ý kiến của VSD cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn ngày 15/6/2022 về phương án điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán đối với các chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2, VSD đã dự thảo Quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (dự kiến áp dụng từ tháng 8/2022).

Theo đó, thành viên lưu ký sẽ xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất vào 16h45 ngày T+1.

Đặc biệt, dự thảo quy chế mới sẽ điều chỉnh thời gian VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền từ 15h30 - 16h00 lên 11h30-12h00 trong ngày T+2.

Cũng theo dự thảo, các thành viên lưu ký có trách nhiệm thực hiện phân bổ ngay tiền và chứng khoán cho khách hàng sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền (sau 12h00) để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

Cùng với đó, thanh viên lưu ký sẽ thông báo kết quả phân bổ tiền và chứng khoán cho nhà đầu tư chậm nhất 16h30 ngày T+2.

Như vậy, khi được áp dụng chính thức, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được rút ngắn chu kỳ thanh toán so với hiện tại. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ được giao dịch ngay trong phiên chiều ngày T+2 mà không phải đợi sang sáng ngày T+3 như hiện nay.

Ngoài ra, VSD cũng dự thảo quy chế thay thế quy chế thành viên lưu ký, trong đó bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm do vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Tin mới lên