Ngân hàng

Dư nợ cho vay của VietinBank tăng 9,5% trong nửa đầu năm

(VNF) - So với đầu năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,5% lên hơn 1,23 triệu tỷ đồng.

Dư nợ cho vay của VietinBank tăng 9,5% trong nửa đầu năm

Dư nợ cho vay của VietinBank tăng 9,5% trong nửa đầu năm

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 11.970 tỷ đồng trong quý II, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hoạt động dịch vụ lãi 1.560 tỷ đồng, tăng trưởng 15%; hoạt động ngoại hối có lãi 813 tỷ đồng và hoạt động chứng khoán đầu tư lãi 238 tỷ đồng, đều tăng mạnh hơn gấp rưỡi và hơn 10 lần so với quý II/2021.

Tuy vậy, hoạt động mua bán chứng khoán lỗ hơn 7 tỷ đồng, mặc dù trước đó quý II/2021 lãi đến 72 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng giảm lãi 2% xuống còn 1.110 tỷ đồng.

Trong quý II, VietinBank trích lập hơn 5.880 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động đi ngang ở mức 4.270 tỷ đồng.

Kết thúc quý vừa qua, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.785 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Gộp chung 6 tháng đầu năm, VietinBank ghi nhận 22.120 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, 9.380 tỷ lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 2,8% và 7% so với cùng giai đoạn 2021. Như vậy, ngân hàng đã hoàn thành gần 60% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2022.

Tổng tài sản tại ngày 30/6/2022 của VietinBank đạt 1,69 triệu tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm. Tiền mặt ghi nhận có 9.828 tỷ đồng, giảm 13,3%, tiền gửi Ngân hàng Nhà nước tăng 7,6% lên hơn 25.161 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng tăng 26% lên 188.405 tỷ đồng.

So với đầu năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,5% lên hơn 1,23 triệu tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng theo đó cũng tăng 22,6% lên 31.621 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,34%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện từ 180% lên 189%.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng ghi nhận 1,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá tăng 1,5% lên 65.446 tỷ đồng, quỹ của các tổ chức tín dụng tương đương với đầu năm ở mức 13.658 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 30.625 tỷ đồng, tăng 42,5%.

Tin mới lên