Hồ sơ VNF

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

(VNF) - VietnamFinance xin giới thiệu dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 về Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh sửa có 6 chương, 101 điều, giảm 5 điều so với dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Dự thảo Luật được sửa đổi tập trung vào tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý vốn đầu tư công; thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công; tăng cường cải cách hành chính và đẩy mạnh phân cấp.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng tiếp thu, chỉnh lý theo hướng tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp và tạo sự chủ động cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đồng thời sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

Ngoài ra, dự thảo Luật còn sửa đổi quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, đổi mới quy định quản lý nguồn vốn để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách.

Dự thảo này cũng đổi mới trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án; lập, thẩm định, phê duyệt và giao Kế hoạch, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm phù hợp với từng loại nguồn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công...

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) tại đây.

Tin mới lên