Ngân hàng

Dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn: Nên duy trì tỷ lệ 50% đến hết 2018?

(VNF) – Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý với Dự thảo ngày 8/8/2017 của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 (kết hợp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2016/TT-NHNN) quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn: Nên duy trì tỷ lệ 50% đến hết 2018?

HoREA kiến nghị duy trì tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 50% cho đến hết năm 2018

Theo đó, HoREA đánh giá cao những nội dung sửa đổi của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là quy định "Các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản thuộc nhóm tài sản có hệ số rủi ro 200%" như đã quy định tại Thông tư 06.

Tuy nhiên, HoREA cho rằng khoản 12, Điều 1 của Dự thảo (sửa đổi bổ sung khoản 5, Điều 17 của Thông tư 36) có nội dung chưa thật phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế cũng như của thị trường bất động sản.

Cụ thể, khoản 5, Điều 17, Thông tư 36 quy định: "Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa với lộ trình sau đây:

a) Từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2017: (i) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 50%; (ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90%.

b) Từ 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2018: (i) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 45%; (ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90%.

c) Từ ngày 1/1/2019: (i) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 40%; (ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90%".

Hiệp hội cho rằng Nghị quyết 46 ngày 9/6/2017 của Chính phủ đã nhấn mạnh tới việc "Phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 vượt mức kế hoạch 18% (...) xem xét, điều chỉnh mở rộng hạn mức tín dụng cho vay trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng (…) và xem xét, đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở", do đó, nên sửa đổi khoản 12, Điều 1 của Dự thảo theo hướng:

"Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa với lộ trình sau đây:

a) Từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2018: (i) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 50%; (ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90%;

b) Từ ngày 1/1/2019: (i) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 40%; (ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90%".

Nói một cách ngắn gọn, HoREA muốn kéo dài lộ trình giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thêm 1 năm (tức duy trì tỷ lệ 50% đến hết năm 2018, thay vì hết năm 2017 như Dự thảo).

Hiệp hội cho rằng việc cho phép tiếp tục sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa 50% như hiện nay cho đến hết năm 2018 sẽ là nguồn lực hỗ trợ hiệu quả cho sự tăng trưởng của nền kinh tế, cũng như của thị trường bất động sản.

HoREA có kiến nghị ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước giãn lộ trình giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Bên cạnh góp ý này, HoREA cũng có văn bản góp ý đối với Dự thảo lần 3 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Theo đó, HoREA cho rằng quy định tại khoản (4.c.i) Điều 1 là chưa phù hợp. Cụ thể, khoản 4.c.1 quy định: "Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở phải quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho bên mua khi đến thời hạn giao, nhận nhà đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua".

Để đảm bảo tính liên thông, thống nhất với Luật Kinh doanh bất động sản, (vì Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì ban hành hợp đồng mẫu về mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai), HoREA kiến nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư khi soạn thảo hợp đồng như sau:

"Chủ đầu tư phải cam kết nghĩa vụ của chủ đầu tư trong hợp đồng mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai về việc hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho bên mua khi đến thời hạn giao, nhận nhà đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua". 

Tin mới lên