Tài chính

Dược Hậu Giang (DHG) chốt trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 35%

(VNF) - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố thông tin về việc ngày 4/4 tới đây, công ty sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2021.

Dược Hậu Giang (DHG) chốt trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 35%

Dược Hậu Giang (DHG) chốt trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 35%.

Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.500 đồng. Như vậy, với 130,75 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Dược Hậu Giang sẽ phải chi hơn 457,6 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 1/4, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/4/2022.

Năm 2022, Dược Hậu Giang lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.220 tỷ đồng, tăng 5,4% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm nhẹ hơn 1%, đạt 853 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên vừa tổ chức ngày 18/3, công ty đã thông qua thù lao HĐQT năm 2022 là 7 tỷ đồng, trong đó 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Được biết, năm 2021, tổng sản lượng của Dược Hậu Giang đạt 4.056 triệu đơn vị, giá trị sản xuất đạt 4.657 tỷ đồng.

Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.003 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 864 tỷ đồng, tăng trưởng 5,2%. Kết quả thực hiện năm 2021 của Dược Hậu Giang đều đã vượt chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đề ra.

Theo giải trình, tăng trưởng lợi nhuận của công ty chủ yếu nhờ vào việc đảm bảo nguồn nguyên vật liệu dự trữ, ổn định chuỗi cung ứng, vận chuyển và hoạt động sản xuất với sự hỗ trợ của hệ thống thông tin, giúp mọi hoạt động được vận hành ổn định trong đại dịch và tối ưu hóa được chi phí sử dụng.

 

Tin mới lên