Tài chính

Dược phẩm OPC chốt quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 141%

(VNF) -Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (HoSE: OPC) vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Dược phẩm OPC chốt quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 141%

Dược phẩm OPC chốt quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 141%.

Cụ thể, công sẽ phát hành 37,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 640,5 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành 141%. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 22/07 tới đây.

Nguồn vốn thực hiện từ  nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 136 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 223 tỷ đồng và thặng dư vốn 15,8 tỷ đồng.

Được biết đây là lần tăng vốn mạnh nhất của công ty từ lúc lên sàn chứng khoán. Hiện tại, vốn điều lệ của OPC là 265,8 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2021, công ty mẹ Dược phẩm OPC có tổng cộng 417 tỷ đồng nguồn tích lũy tại thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối. Sau thực hiện chia thưởng, giá trị còn lại là 43 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm TW 26, thành lập vào ngày 24/10/1977 theo quyết định số 1176/ BYT-QĐ của Bộ Y tế. Ngày 08/02/2002, theo quyết định số 138/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 – OPC được chuyển thành Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2022, doanh thu của OPC đạt 380,44 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,29 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,4% và 9,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm 43,1% về còn 38,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 21% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 25,19 tỷ đồng lên 145,42 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 29,3%, tương ứng tăng thêm 21,08 tỷ đồng lên 93,06 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết năm 2022, OPC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.340 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 177 tỷ đồng, cũng tăng 11%.

 

 

Tin mới lên