Tài chính

Được UBCKNN cho phép chào bán cổ phiếu, vốn điều lệ của SSI sắp vọt lên gần 15.000 tỷ đồng

(VNF) - Đại diện SSI cho biết việc tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn kinh doanh, đặc biệt là nâng cao năng lực cho vay giao dịch ký quỹ và năng lực đầu tư.

Được UBCKNN cho phép chào bán cổ phiếu, vốn điều lệ của SSI sắp vọt lên gần 15.000 tỷ đồng

Được UBCKNN cho phép chào bán cổ phiếu, vốn điều lệ của SSI sắp vọt lên gần 15.000 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI).

Theo đó, SSI được phép chào bán hơn 497 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 4.973 tỷ đồng. Thời gian phân phối là trong 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ đạt 14.920 tỷ đồng.

Đại diện SSI cho biết việc tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn kinh doanh, đặc biệt là nâng cao năng lực cho vay giao dịch ký quỹ và năng lực đầu tư.

"Bên cạnh đó, trong bối cảnh áp lực lãi suất gia tăng và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, việc tăng vốn sẽ củng cố tiềm lực tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới", phía SSI chia sẻ.

Được biết trước đó, vào đầu năm 2022, đại hội đồng cổ đông của SSI đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán hơn 497 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Cùng với việc được chấp thuận cho SSI chào bán cổ phiếu, cũng trong ngày 3/6, UBCKNN đã chấp thuận cho SSI được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

"Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty", văn bản nêu rõ.

Tin mới lên