Đô thị

Đường sắt Bắc - Nam qua Hà Tĩnh: 12 biển báo sẽ được nâng cấp thành đường ngang cảnh báo tự động

(VNF) - Trong năm 2019, 12 đường ngang biển báo sẽ được nâng cấp thành đường ngang cảnh báo tự động, lắp cần chắn tự động để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại tại tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh.

Đường sắt Bắc - Nam qua Hà Tĩnh: 12 biển báo sẽ được nâng cấp thành đường ngang cảnh báo tự động

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Công văn số 9101/BGTVT-KCHT gửi đến Văn phòng Chính phủ để trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc kiến nghị sớm bố trí 1 điểm đường ngang dân sinh và xây dựng các giao cắt khác mức dạng cống chui dân sinh cho người và phương tiện đường bộ lưu thông chui qua đường sắt Bắc - Nam đi qua địa phận xã Đức Hương và xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã có kiến nghị gửi tới Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ GTVT sớm trình Chỉnh phủ phê duyệt theo lộ trình xóa bỏ các lối đi tự mở được quy định tại Nghị định số 65/NĐ/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại qua đường sắt đối với 1 điểm đường ngang dân sinh, xây dựng 5 vị trí giao cắt, thiết kế dạng cống chui dần sinh cho người và phương tiện đường bộ lưu thông chui qua đường sắt.

Tại văn bản trả lời cử tri, Bộ GTVT cho biết, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh dài 70,258km (từ Km334+000 đến Km404+258), có 28 đường ngang, trong đó có 12 đường ngang có gác, 4 đường ngang cảnh báo tự động, lắp càn chắn tự động và 12 đường ngang biển báo.

Trong năm 2019, 12 đường ngang biển báo sẽ được nâng cấp thành đường ngang cảnh báo tự động, lắp cần chắn tự động để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại. Riêng địa phận xã Đức Hương và xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh dài 9,2km có 24 lối đi tự mở.

Bộ GTVT cũng thông tin, ngày 13/9/2019, bộ đã có Tờ trình số 8677/TTr-BGTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt".

Theo đó, để xử lý triệt để 24 vị trí lối đi tự mở trên tuyến đường sắt qua tỉnh Hà Tĩnh, trong đề án nêu trên dự kiến xây dựng 3,61km đường gom, 1 đường ngang và 4 hầm chui; 1 vị trí xây dựng đường ngang tại Km356+250, 3 vị trí xây dựng hầm chui tại Km353+325, Km357+420 và Km358+490.

Riêng 2 vị trí tại Km353+325, Km358+490 có nền đường sắt là nền đắp thấp không phù hợp để xây dựng cống chui dân sinh, sẽ xây dựng đường gom để xóa bỏ lối đi tự mở.

Như vậy, các kiến nghi của cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã được cập nhật trong "Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt".

"Sau khi đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được bố trí kinh phí, việc xây dựng đường ngang, cống chui dân sinh và đường gom để xóa bỏ các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt quốc gia sẽ được Bộ GTVT triển khai thực hiện", văn bản trả lời nêu rõ.

Tin mới lên