Tài chính

DXG chưa được cấp lại margin và bị đưa vào diện cảnh báo sau khi Đất Xanh báo lỗ đậm

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa ra quyết định đưa cổ phiếu DXG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/3/2021.

DXG chưa được cấp lại margin và bị đưa vào diện cảnh báo sau khi Đất Xanh báo lỗ đậm

DXG chưa được cấp lại margin và bị đưa vào diện cảnh báo sau khi Đất Xanh báo lỗ đậm

Phía HoSE cho biết, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Đất Xanh là âm (-) 495,74 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b Khoản 1.1 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM.

Theo đó, so với báo cáo tự lập mà phía Đất Xanh công bố trước đó, doanh thu thuần năm 2020 vẫn ghi nhận gần 2.891 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đất Xanh lỗ sau thuế thêm 60 tỷ đồng, lũy kế năm 2020 khoản lỗ sau thuế của công ty này sau kiểm toán là hơn 174 tỷ đồng.

Lỗ sau thuế công ty mẹ cũng bị điều chỉnh từ hơn 431 tỷ đồng thành hơn 495 tỷ đồng, đánh dấu năm đầu tiên Đất Xanh báo lỗ kể từ khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Lý giải về kết quả này, phía Đất Xanh cho biết nguyên nhân lợi nhuận năm 2020 có sự chênh lệch so với năm 2019 là do công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các dự án đã triển khai bán hàng thành công, đồng thời do việc gia tăng các khoản trích lập dự phòng tài chính, dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị cùng hệ thống.

Ngoài ra, DXG cũng đang nằm trong danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm.

DXG bị đưa vào danh sách này từ tháng 8/2020 và sau hơn nửa năm, cổ phiếu này không chỉ chưa được cấp lại margin mà còn bị đưa vào diện cảnh báo.

2 cái tên mới được bổ sung vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ là AAT của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa và SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

 

Tin mới lên