M&A

DXG chuyển hơn 54 triệu cổ phiếu tại 5 công ty con sang DXS

(VNF) - Theo Nghị quyết HĐQT đã được thông qua của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) về việc tái cấu trúc mảng kinh doanh dịch vụ bất động sản của Tập đoàn, DXG sẽ chuyển gần 54,2 triệu cổ phiếu tại 5 công ty con sang DXS.

DXG chuyển hơn 54 triệu cổ phiếu tại 5 công ty con sang DXS

DXG chuyển hơn 54 triệu cổ phiếu tại 5 công ty con sang DXS

Theo đó, DXG sẽ chuyển và tập trung mảng kinh doanh dịch vụ bất động sản cho công ty con là Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (tên viết tắt DXS) nhằm chuyên môn hóa hoạt động dịch vụ bất động sản. DXG hiện sở hữu 99,99% vốn DXS.

Trong thời gian tới, DXS sẽ tiến hành phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ. Số lượng mua tối đa là 100 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần (tương đương góp 1.000 tỷ đồng). DXG sẽ thực hiện góp vốn mua cổ phần trong đợt này. Sau tăng vốn, DXG vẫn giữ 99,99% vốn DXS.

Ngoài ra, DXG thông báo sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại 5 công ty con cho DXS.

Hồi cuối tháng 4, DXG đã thực hiện đổi tên công ty và cũng thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Xây dựng địa ốc Long Kim Phát thành Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS). DXS hiện có trụ sở chính tại Biên Hòa, Đồng Nai, người đại diện theo pháp luật là ông Trần Công Luận.

 

Tin mới lên