Tài chính

DXG: Năm 2018 sẽ tăng vốn lên 3.850 tỷ, kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ, lãi sau thuế 1.068 tỷ

(VNF) – Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa ra thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua bộ hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

DXG: Năm 2018 sẽ tăng vốn lên 3.850 tỷ, kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ, lãi sau thuế 1.068 tỷ

Theo đó, Hội đồng quản trị DXG sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính 2017, báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 1.172 tỷ đồng lên 2.530 tỷ đồng; trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch kinh doanh năm 2018; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018…

Cụ thể, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 có thay đổi so với nghị quyết trước đó. Với 751 tỷ đồng lãi sau thuế (bằng 107,28% kế hoạch) năm 2017, Hội đồng quản trị DXG dự tính phân phối 2% cho quỹ khen thưởng (15 tỷ đồng), 1% cho quỹ phúc lợi (7,5 tỷ đồng), 1% cho quỹ đầu tư phát triển (1,5 tỷ đồng), thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT và ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận lợi sau thuế vượt kế hoạch (5,08 tỷ đồng), lợi nhuận tiếp tục chia cổ tức cho năm 2017 (tương đương 13% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành) là 393,8 tỷ đồng.

HĐQT cũng sẽ trình Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.032 tỷ đồng lên 3.850,5 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ cổ tức 13%) dự kiến là 39,38 triệu cổ phần, vốn điều lệ tương ứng tăng thêm là 393,8 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 7,5 triệu cổ phần, vốn điều lệ tương ứng tăng thêm là 75 tỷ đồng.

Giai đoạn 2, phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2018 (tỷ lệ cổ tức 10%) dự kiến là 34,98 triệu cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng là 349,8 tỷ đồng.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị DXG đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng (tăng 73,66% so với thực hiện năm 2017), lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ đồng (tăng 42,23% so với thực hiện năm 2017).

DXG cũng cho biết sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có sẵn mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của công ty.

Ngoài ra, tài liệu Đại hội cũng có tờ trình về việc đổi địa điểm trụ sở sang 2W Ung Văn Khiê, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM và xem xét đổi tên công ty.

Bên cạnh đó là tờ trình xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Linh và dự bầu ông Bùi Ngọc Đức thay thế.

Tin mới lên