Đô thị

Ernst & Young Solution trúng thầu tư vấn 3 dự án PPP thành phần cao tốc Bắc – Nam

Ernst & Young được chọn cung cấp dịch vụ tư vấn giao dịch triển khai 3 dự án thành phần xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017 – 2020 theo hình thức PPP.

Ernst & Young Solution trúng thầu tư vấn 3 dự án PPP thành phần cao tốc Bắc – Nam

Ernst & Young Solution sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn giao dịch triển khai 3 dự án thành phần xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam

Bộ Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 1184/QĐ – BGTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Tư vấn giao dịch triển khai các dự án thành phần đoạn Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo – Phan Thiết theo hình thức PPP thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, đơn vị tư vấn được chọn trúng thầu là Ernst & Young Solution với giá trúng thầu là 1,009 triệu USD và 11,463 tỷ đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 16 tháng.

Được biết, Ernst & Young có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công tác chuẩn bị dự án, thực hiện các nghiên cứu bổ sung cho các dự án thành phần đoạn Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo – Phan Thiết; rà soát khung pháp lý, thể chế; tiến hành các khảo sát/đếm xe và dự báo kinh tế - xã hội liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng dự báo lưu lượng của hành lang vận tải; phân tích tính khả thi tài chính; đánh giá rủi ro và xây dựng cơ chế phân bổ rủi ro; đánh giá phần hỗ trợ Nhà nước đối với dự án.

Đơn vị tư vấn này sẽ phải xây dựng bộ tài liệu phục vụ công tác lựa chọn nhà đầu tư; tham vấn các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng; hỗ trợ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán với Nhà đầu tư được lựa chọn; hoàn thiện các thủ tục cần thiết và ký kết hợp đồng dự án và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Dự án đầu tư công trình đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT được triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; có chiều dài 49,5 km; tổng mức đầu tư 7.615 tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân là 2.557 tỷ đồng, phần hỗ trợ của nhà nước khoảng 5.058 tỷ đồng; thời gian hoàn vốn 17 năm 9 tháng.

Dự án đầu tư công trình đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hình thức PPP, loại hợp đồng BOT; được triển khai trên địa bàn 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận; chiều dài khoảng 78,5 km; tổng mức đầu tư 13.687 tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân là  4.376 tỷ đồng, vốn đầu tư nhà nước là 9.311 tỷ đồng; thời gian hoàn vốn khoảng 18 năm 10 tháng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hình thức PPP, hợp đồng BOT triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; chiều dài khoảng 101 km; tổng mức đầu tư là 11.603,32 tỷ đồng, trong đó guồn vốn tư nhân là 7.719,82 tỷ đồng, vốn đầu tư nhà nước là 3.883,50 tỷ đồng; thời gian hoàn vốn khoảng 18 năm 2 tháng.

Tin mới lên