Tài chính quốc tế

EuroCham muốn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT

(VNF) - Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết 3/4 doanh nghiệp được hỏi nói rằng việc gia hạn nộp các loại thuế như: thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt sẽ giúp ích rất nhiều cho các công ty trong bối cảnh khó khăn vì Covid-19

EuroCham muốn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT

Chủ tịch EuroCham Nicolas Audier.

Báo cáo "Chỉ số Môi trường Kinh doanh" (BCI) của EuroCham cho thấy đại dịch Covid-19 đã và đang có tác động tiêu cực đáng kể đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Cụ thể, BCI đã giảm xuống mức thấp nhất với 26% trong quý I/2020, tương đương mức giảm 51 điểm % so với mức được ghi nhận vào cuối năm 2019.

Kết quả này trực tiếp phản ảnh tác động của đại dịch: hơn 90% lãnh đạo doanh nghiệp nói rằng Covid-19 đã có tác động tiêu cực đến doanh nghiệp của họ, gần 80% cho rằng việc kinh doanh có chịu chi phí cao hơn do phải thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ công nhân và ngăn chặn sự lây lan của virus.

Bất chấp tác động tiêu cực về mặt kinh tế của Covid-19, các công ty châu Âu vẫn đang thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe và sinh kế của người lao động. 4/5 lãnh đạo doanh nghiệp được hỏi tự tin rằng họ sẽ có thể giữ lại ít nhất 70% số lượng lao động trong quý tiếp theo. Trong khi đó, 80% doanh nghiệp đã yêu cầu nhân viên của họ làm việc tại nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Hoan nghênh các biện pháp của Chính phủ, trong đó có Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, EuroCham cũng đưa ra kết quả khảo sát của mình, rằng 3/4 doanh nghiệp cho biết việc gia hạn nộp các loại thuế khác như thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các công ty.

Nói về kết quả khảo sát BCI quý I/2020, Chủ tịch EuroCham Nicolas Audier cho biết: “Covid-19 là một cuộc khủng hoảng có diễn biến thay đổi nhanh chóng và đang tạo ra những thách thức chưa từng có đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và quy mô.

"Do đó, Chính phủ cần đưa ra những biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm hỗ trợ cả doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp nước ngoài vượt qua cơn bão này, trở lại hoạt động kinh doanh càng sớm càng tốt".

Tin mới lên