Tài chính tiêu dùng

EVF lên kế hoạch lãi 216 tỷ đồng, phát hành tăng vốn thêm 375 tỷ đồng

Công ty tài chính Cổ phần Điện lực (EVF) cho biết EVF sẽ trình xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 6%, đồng thời phát hành 37,5 triệu cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ.

EVF lên kế hoạch lãi 216 tỷ đồng, phát hành tăng vốn thêm 375 tỷ đồng

EVF lên kế hoạch lãi 216 tỷ đồng, phát hành tăng vốn thêm 375 tỷ đồng.

Với mức cổ tức 6%, EVF dự kiến phát hành 15 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi sau thuế 2017.

Đối với việc phát hành riêng lẻ, EVF sẽ phát hành riêng cho tối đa 3 nhà đầu tư tổ chức thỏa mãn các tiêu chí như có tiềm lực tài chính, uy tín, năng lực hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực... để củng cố vị thế EVF trên thị trường.

Mỗi nhà đầu tư và người có liên quan được chào bán không quá 10% vốn điều lệ của EVF. Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng với thương hiệu Easy Credit đã ra mắt từ tháng 10/2018.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của EVF ước đạt 184 tỷ đồng và Công ty đặt kế hoạch năm 2019 ở mức 216 tỷ đồng.

Xem thêm >> Tăng vốn cho VietinBank: Cần một giải pháp ba bên

Tin mới lên