M&A

EVN bán xong 25% vốn tại Phong điện Thuận Bình, thu về hơn 73 tỷ đồng

(VNF) - Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đấu giá thành công 4.075.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình, với giá đấu thành công bình quân 17.946 đồng/cổ phần.

EVN bán xong 25% vốn tại Phong điện Thuận Bình, thu về hơn 73 tỷ đồng

EVN bán xong 25% vốn tại Phong điện Thuận Bình, thu về hơn 73 tỷ đồng

Số cổ phần mang ra đấu giá tương đương 25% vốn điều lệ của Phong điện Thuận Bình.

Phiên đấu giá có 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân tham dự với khối lượng cổ phần đăng ký mua đạt 4.225.100 cổ phần, gấp 1,04 lần khối lượng cổ phần chào bán. Mức giá đặt mua cao nhất đạt 18.100 đồng/cổ phần, mức giá đặt mua thấp nhất là 17.940 đồng/cổ phần.

Kết quả sau phiên đấu giá, EVN đã bán hết toàn bộ 4.075.000 cổ phần (100% khối lượng chào bán) cho 3 nhà đầu tư gồm 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 17.946 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 73,1 tỷ đồng.

Sau khi EVN thoái vốn, Phong điện Thuận Bình còn 4 cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) nắm giữ 25%; Công ty Thủy điện Đa nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nắm giữ 20%; Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nắm giữ 20% và Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3) nắm giữ 10%.

Phong điện Thuận Bình có trụ sở tại thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, kinh doanh chính trong lĩnh vực xây dựng, truyền tải và phân phối điện. Trong đó, Phong Điện Thuận Bình tập trung xây dựng các dự án năng lượng tái tạo như: điện gió; điện mặt trời; điện rác thải… và cung cấp dịch vụ tư vấn trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo.

Phong điện Thuận Bình đã xây dựng và đưa dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1 vào hoạt động từ tháng 9/2016 với công suất 24 MW, đồng thời công ty đang nghiên cứu và triển khai một số dự án điện gió và điện mặt trời tại các tỉnh Bình Thuận, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Gia Lai, tỉnh Đăk Lăk với tổng công suất lắp đặt dự kiến trên 1.000 MW; trong đó công suất lắp điện gió khoảng 510 MW và mặt trời khoảng 570 MW.

Tin mới lên