Tài chính

EVN báo lãi nửa đầu năm giảm 26% xuống 1.229 tỷ đồng

(VNF) - Bất chấp doanh thu tăng 16%, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm nay của EVN vẫn giảm 26% xuống 1.229 tỷ đồng.

EVN báo lãi nửa đầu năm giảm 26% xuống 1.229 tỷ đồng

EVN báo lãi nửa đầu năm giảm 26% xuống 1.229 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu của EVN đạt 187.542 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 19.975 tỷ đồng, tăng 3,9%.

Trong kỳ, EVN ghi nhận 1.765 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 27%; cùng với đó là 137 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, giảm 2,8%. Trái ngược, các chi phí trong kỳ lại gia tăng, như chi phí tài chính tăng 3,9% lên 12.367 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 1,5% lên 2.982 tỷ đồng; chi quản lý doanh nghiệp tăng 6,5% lên 5.652 tỷ đồng.

Bù lại, trong kỳ, EVN lại ghi nhận khoản lợi nhuận khác lên đến 352 tỷ đồng, cao hơn hẳn mức 3,9 tỷ đồng kỳ trước.

Dù vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của EVN vẫn giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 1.229 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế, lợi nhuận giảm tới 60% xuống 408 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của EVN đạt 705.135 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,2% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của EVN tập trung ở tài sản cố định với 478.598 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn với 67.395 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền với 59.297 tỷ đồng và các khoản đầu tư ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn với 39.348 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của EVN đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 217.903 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 487.232 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,4%; trong đó tổng nợ vay ở mức 400.113 tỷ đồng, giảm 1,2%.

Tin mới lên