Tài chính tiêu dùng

EVN công bố danh sách nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần tại EVNFinance

(VNF) - Từng nắm giữ tới 40% vốn điều lệ, nhưng trong năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ thoái vốn 100% tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance).

EVN công bố danh sách nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần tại EVNFinance

Căn cứ Quy chế đấu giá bán cổ phần của EVN tại EVNFinance, từ ngày 23-24/10/2017, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư đã xem xét các hồ sơ do nhà đầu tư nộp và đánh giá năng lực các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô EVNFinance.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định, EVN vừa mới đây đã công bố danh sách các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá cổ phần theo lô của EVN tại EVNFinance.

Dự kiến ngày 3/11 tới đây, EVN sẽ tiếp tục đấu giá theo lô số cổ phần này tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo phương án lần này, nếu tiếp tục đấu giá cổ phần EVNFinance theo lô không thành công và chỉ có 01 nhà đầu tư tham gia thì sẽ thực hiện bán thỏa thuận theo giá không thấp hơn giá khởi điểm.

Giá khởi điểm của cổ phần EVNFinance là 11.654 đồng/cổ phần, giảm 2.479 đồng/cổ phần (17,5%) so với mức giá đấu trong tháng 8/2017 là 14.133 đồng/cổ phần.

EVN hiện đang sở hữu 37,5 triệu cổ phần, tương đương 15% tại EVNFinance. Lần đấu giá này, EVN sẽ đấu giá theo lô, mỗi lô là 12,5 triệu cổ phần, tương đương 5% vốn. 

EVNFinance được thành lập từ đầu tháng 9/2008, hiện có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Trong năm 2016, EVNFinance đạt lãi sau thuế 165 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 662 đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý I/2017 của EVNFinance đạt 117,7 tỷ đồng.

Sau khi EVN thoái vốn, EVNFinance xác định sẽ tiếp tục duy trì và phát triển vị thế của mình trên thị trường vốn, gắn liền với hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ngành điện, đồng thời tìm kiếm cơ hội, nâng cao năng lực vốn chủ sở hữu, tiếp tục mở rộng mô hình hoạt động.

Bên cạnh đó, EVNFinance cũng đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ thông qua phát triển các sản phẩm trên nền tảng công nghệ hiện đại, coi đây là một trong những sản phẩm cốt lõi của; tập trung phát triển các hoạt động dịch vụ, lựa chọn sản phẩm cốt yếu là quản lý ủy thác và cho vay lại.

Tin mới lên