Tài chính

EVN lãi đậm 6.593 tỷ đồng năm 2017, tăng 28% dù doanh thu chỉ tăng 7,8%

(VNF) – Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của EVN tăng rất mạnh trong năm 2017.

EVN lãi đậm 6.593 tỷ đồng năm 2017, tăng 28% dù doanh thu chỉ tăng 7,8%

EVN lãi đậm 6.593 tỷ đồng năm 2017, tăng 28% dù doanh thu chỉ tăng 7,8%.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổng doanh thu năm 2017 của “siêu doanh nghiệp” này đạt 299.346 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2016.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của EVN đạt 6.593 tỷ đồng, tăng tới 28%.

Như vậy, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu của EVN đã tăng rất mạnh từ mức 1,86% của năm 2016 lên 2,2% năm 2017.

Năm qua, EVN nộp ngân sách 19.666 tỷ đồng, giảm 7,3% so với năm 2016.

Về kế hoạch năm 2018, EVN nhắm đích doanh thu sản xuất kinh doanh điện đạt 328.958 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư toàn tập đoàn năm 2018 là 117.842 tỷ đồng, bao gồm: 40.192 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay, 514 tỷ đồng góp vốn đầu tư các dự án điện, 77.136 tỷ đồng là đầu tư thuần (trong đó 31.693 tỷ đồng là đầu tư vào Nguồn điện, 12.778 tỷ đồng vào Lưới điện truyền tải và 32.665 tỷ đồng vào Lưới điện phân phối).

Năm 2018, EVN đưa vào phát điện 2 dự án gồm: Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (660MW), Thủy điện Sông Bung 2 (2x50MW); khởi công các dự án: Nhiệt điện Quảng Trạch I (2x600MW), dự án Điện mặt trời Phước Thái 1 (50MW).

Phía EVN cho biết sẽ đảm bảo tiến độ thi công dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, Thủy điện Đa Nhim mở rộng đáp ứng mục tiêu đưa vào phát điện năm 2019; đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng 4 dự án dự kiến khởi công năm 2019, gồm: Thủy điện Ialy mở rộng, Hòa Bình mở rộng, Nhiệt điện Ô Môn III&IV và một số dự án Điện mặt trời, gồm: Sông Bình 1, Sê San 4 và Trị An 1.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch II, các dự án tại các trung tâm điện lực Dung Quất, Tân Phước.

Về công tác cổ phần hóa, đối với Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), EVN cho hay Bộ Công Thương đã có Thông báo số 171/TB-BCT ngày 6/6/2018 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp Ban chỉ đạo cổ phần hóa EVNGENCO1, theo đó, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ cổ phần hóa EVNGENCO1 và dự kiến điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của EVNGENCO1 là 1/1/2019.

Đối với việc cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), EVNGENCO2 đã có báo cáo EVN về kết quả thực hiện công tác cổ phần hóa đến thời điểm hiện tại, trong đó GENCO2 đã tập hợp chi phí cổ phần hóa đã thực hiện và lập lại dự thảo kế hoạch tiến độ cổ phần hóa với đề xuất thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 01/01/2019, để phù hợp với các quyết định giữ lại, tiếp tục sử dụng các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

Theo thông tin từ EVNGENCO2, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 của công ty này ước đạt 12.658 tỷ đồng. Tổng chi phí hợp nhất ước đạt 10.824 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận hợp nhất ước đạt 2.144 tỷ đồng.

Tin mới lên