Tài chính

EVN muốn bán trên 50% vốn điều lệ của 3 GENCO

Theo kế hoạch, một loạt doanh nghiệp quy mô lớn thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ thực hiện cổ phần hóa trong thời gian tới. Trong khi nhà nước kỳ vọng thu về lượng tiền tương đối lớn thì nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận cổ phiếu tiềm năng.

EVN muốn bán trên 50% vốn điều lệ của 3 GENCO

Năm 2017, EVN đặt mục tiêu doanh thu sản xuất kinh doanh điện đạt 244.613 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Hiện tại EVN đã xây dựng xong Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn giai đoạn 2016 - 2020 theo Tờ trình số 34/TTr-EVN ngày 22/2/2017, trình Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đáng chú ý, EVN đã làm các thủ tục thoái toàn bộ vốn của EVN tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) và dự kiến sẽ hoàn thành thoái vốn trong năm 2017.

Ngoài ra, EVN đã chỉ đạo các tổng công ty trực thuộc thực hiện thoái vốn để giảm sở hữu chéo, thoái vốn tại các CTCP không cần nắm giữ với giá trị mệnh giá là 236,6 tỷ đồng, thu về 418,4 tỷ đồng. EVN nêu rõ, không có DN nào thoái vốn thấp hơn giá trị đã đầu tư.

Liên quan đến hoạt động cổ phần hóa (CPH) đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), theo Công văn 1532/TTg-ĐMDN về việc CPH DN nhà nước quy mô lớn, với doanh nghiệp có mức vốn chủ sở hữu trên 5.000 tỷ đồng thực hiện CPH nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH phải được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá doanh nghiệp.

Trong khi chờ kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã có đề xuất và Chính phủ xem xét, chấp thuận đối với đề xuất gia hạn thời hạn công bố giá trị doanh nghiệp đối với Công ty mẹ - EVNGENCO3 sau khi KTNN thực hiện kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính; gia hạn thời gian thực hiện IPO không quá 3 tháng kể từ thời điểm Thủ tướng phê duyệt Phương án CPH Công ty mẹ - EVNGENCO3.

Đối với Công ty mẹ - EVNGENCO1, tính đến tháng 1/2017, quá trình CPH doanh nghiệp này kéo dài qua 14 tháng, không đáp ứng quy định về thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (6 tháng kể từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp); KTNN chưa có kế hoạch làm việc tại Công ty mẹ - EVNGENCO1 nên không thể đáp ứng quy định về thời hạn thực hiện IPO. Do đó, EVN đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cho phép điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1 là 0h ngày 1/1/2017. Hiện, Công ty mẹ - EVNGENCO1 đang tiếp tục triển khai các bước CPH tiếp theo bao gồm chuẩn bị hồ sơ tài liệu; dự thảo phương án CPH; tổ chức kiểm kê, xử lý các vấn đề về tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đất đai với các địa phương.

Đối với Công ty mẹ - EVNGENCO2, ngày 16/1/2017, đơn vị này đã tổ chức phát hành HSMT đối với gói thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để CPH và đang tiếp tục thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành. 

Trong năm 2017, EVN dự kiến phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc các tổng công ty nằm trong EVN giai đoạn 2016 - 2020 và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện.

Đồng thời tiếp tục thực hiện CPH 3 EVNGENCO  theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể, EVN đề xuất CPH 3 EVNGENCO theo hướng EVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trên 50% vốn điều lệ; trong trường hợp không bán hết số lượng cổ phần chào bán thì EVN tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp này.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, năm 2017, EVN đặt mục tiêu doanh thu sản xuất kinh doanh điện đạt 244.613 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xây dựng là 137.071 tỷ đồng.

Cụ thể, trong đầu tư xây dựng, EVN đặt nhiệm vụ chuẩn hóa các quy trình thực hiện từng công đoạn trong quá trình quản lý đầu tư, quy định cụ thể trách nhiệm từng cá nhân được giao nhiệm vụ gắn với chỉ tiêu cụ thể để đánh giá mức độ hoàn thành công việc và trách nhiệm khi để xảy ra sai sót; rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định quản lý nội bộ từng cấp có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng để hoàn thiện và cập nhật, ban hành áp dụng kịp thời.

Tin mới lên