M&A

EVN thoái vốn ngoài ngành: Thu về hơn 2.341 tỷ, sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2019

(VNF) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố đã hoàn thành thoái vốn tại tất cả các doanh nghiệp không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của EVN, thu về hơn 2.341 tỷ đồng. Đối với các doanh nghiệp còn lại, EVN đặt mục tiêu hoàn thành thoái vốn trong năm 2019.

EVN thoái vốn ngoài ngành: Thu về hơn 2.341 tỷ, sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2019

EVN đặt mục tiêu hoàn thành thoái vốn trong năm 2019.

Hoàn thành công tác thoái vốn trong năm 2019

Cụ thể, trong giai đoạn 2011 – 2015, EVN đã thoái vốn toàn bộ tại tất cả các doanh nghiệp không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của EVN. Qua đó, EVN thu về hơn 2.341 tỷ đồng, thặng dư vốn 127 tỷ đồng.

Bước sang giai đoạn 2016-2020, EVN đã hoàn thành việc chuyển Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 1/10/2018. Ngay sau đó, cổ phần của EVNGENCO 3 đã được giao dịch trên sàn UpCom với mã PGV.

Cũng trong giai đoạn này, EVN cho biết đã thực hiện thoái, giảm vốn tại 2 trong tổng số 6 doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn theo Quyết định số 852/QĐ-TTg, thu về hơn 296 tỷ đồng, cao hơn giá trị sổ sách gần 63 tỷ đồng.

Đối với các doanh nghiệp còn lại, EVN đặt mục tiêu hoàn thành thoái vốn trong năm 2019.

Đẩy mạnh cổ phần hóa trong lĩnh vực bán lẻ điện

EVN cho biết đang đẩy mạnh tái cơ cấu nhằm hướng tới việc hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. EVN đang xây dựng Đề án Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm, dự kiến sẽ trình Bộ Công thương phê duyệt trong tháng 7/2019; Dự án Hạ tầng Công nghệ Thông tin phục vụ Thị trường điện bán buôn cũng đang được đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành 2020...

EVN cho biết Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã và đang triển khai tách bạch hoạt động quản lý vận hành và dịch vụ sửa chữa. Theo kế hoạch của EVN, đề án tách bạch về tổ chức khâu phân phối và khâu bán lẻ điện sẽ được hoàn thành trong năm 2019, nhằm đẩy nhanh lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. 

Theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, lĩnh vực quản lý lưới điện phân phối do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; lĩnh vực kinh doanh bán lẻ điện sẽ được cổ phần hóa phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực, Nhà nước nắm giữ từ 50% - 65%.

EVN cho hay đã hướng dẫn các tổng công ty điện lực triển khai hạch toán tách bạch chi phí khâu phân phối và khâu bán lẻ điện từ ngày 1/1/2016. Đồng thời, EVN đã phê duyệt mô hình tổ chức của các Công ty Điện lực/Điện lực cấp quận/huyện trong Tập đoàn theo hướng sắp xếp, tổ chức lại các bộ phận quản lý vận hành và kinh doanh điện.

Theo EVN, quá trình tách bạch về mặt tổ chức sẽ tạo thuận lợi cho việc hạch toán tách bạch chi phí khâu phân phối và khâu bán lẻ điện trong giai đoạn Thị trường bán buôn điện cạnh tranh, tiến tới tách bạch về tổ chức giữa hai khâu này trong Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Ngoài ra, EVN thông báo đã hoàn thành đề án chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành Công ty TNHH MTV và đã trình Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào cuối năm 2018. Hiện nay, Uỷ ban đang xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tin mới lên