Tài chính

EVNGENCO3 chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 13% bằng tiền mặt

(VNF) - Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, HoSE: PGV) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

EVNGENCO3 chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 13% bằng tiền mặt

EVNGENCO3 chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 13% bằng tiền mặt

Theo đó, EVNGENCO3 sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng. Hiện công ty đang lưu hành hơn 1,1 tỷ cổ phiếu, tương đương số tiền dự chi là hơn 1.460 tỷ đồng.

Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNGENCO3.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 15/7/2022. Công ty sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 29/7 sau đó.

Được biết, phương án chia cổ tức năm 2021 được ĐHCĐ thường niên của EVNGENCO3 thông qua vào giữa tháng 6 vừa qua.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu mục tiêu đạt 45.417 tỷ đồng, tăng 20% so với năm ngoái. Tổng chi phí dự kiến ở mức 43.199 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) dự kiến đạt 2.218 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh diện (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) đạt 1.905 tỷ đồng.

EVNGENCO3 đặt mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025 triển khai tham gia góp vốn và đầu tư các dự án nguồn điện mới (bao gồm các loại hình nhà máy điện: tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG, thủy điện, điện gió trên bờ/ngoài khơi, các loại nguồn khác...) với tổng quy mô công suất các dự án khoảng 2.613 MW trên cơ sở các dự án đã được tổng công ty triển khai nghiên cứu xúc tiến đầu tư (bổ sung quy hoạch, thỏa thuận khung hợp tác góp vốn đầu tư). EVNGENCO3 cho biết sẽ báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ và cấp thẩm quyền theo tiến độ triển khai của từng dự án cụ thể theo quy định.

Chốt quý I, EVNGENCO3 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 10.904 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 843 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 6,8%.

Cổ phiếu PGV của EVNGENCO3 mở cửa phiên 6/7 ở mức giá 25.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 28.600 tỷ đồng.

 

Tin mới lên