Tin tức

EVNNPC xây dựng và triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế

(VNF) - Thực hiện chủ trương của tổng công ty về việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả điều hành, ngày 28/2/2019, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các ban chuyên môn đã làm việc với Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo Sao Việt (VietStar Trainning and Consulting JSC) trong việc nghiên cứu xây dựng và triển khai "Hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại theo chuẩn mực quốc tế tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc" (NPCMS).

EVNNPC xây dựng và triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế

EVNNPC xây dựng và triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Hiện nay, công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp tại tổng công ty được thực hiện chủ yếu thông qua các quy chế, quy trình, yêu cầu công việc thực tế và kinh nghiệm của các cấp quản trị. Điều này trong ngắn hạn đã giúp phát triển được doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với sự cạnh trạnh và tác động của môi trường kinh doanh, tổng công ty nhận thấy cần phải hệ thống hóa và tối ưu hóa các cấu trúc quản lý của mình theo mô hình hiện đại để từ đó nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh, khẳng định lợi thế trên thị trường và đón đầu xu thế phát triển khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Do vậy, trên cơ sở phân tích các đặc thù của riêng mình và được tổ tư vấn từ các chuyên gia chiến lược, quản trị kinh doanh hàng đầu của VietStar Trainning and Consulting JSC, tổng công ty sẽ nghiên cứu xây dựng “Hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại theo chuẩn mực quốc tế tại EVNNPC” dựa trên tham khảo mô hình quản trị SKMS của Tập đoàn SK (Top 5 Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc).

Khi triển khai mô hình này, tổng công ty sẽ tối ưu các nguồn lực để đạt được mục tiêu đúng thời hạn, đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh, đồng thời xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp, tạo ra đội ngũ tâm huyết, gắn bó với doanh nghiệp. Mặt khác, quản trị doanh nghiệp theo hệ thống sẽ giúp tổng công ty duy trì được sự ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ dưới tác động của môi trường kinh doanh ngày một biến động.

Cụ thể, khi ứng dụng hệ thống, EVNNPC sẽ tối đa hóa được lợi nhuận bởi sự thống nhất về quản trị kinh doanh thông qua quan điểm quản trị đã được thỏa thuận để mọi nỗ lực của các đơn vị đều hướng tới việc sao cho đạt được lợi nhuận tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, hệ thống NPCMS tập trung chú trọng tới việc nâng cao mức độ tham gia của não bộ lên một mức cao hơn. Điều này sẽ cải thiện hiệu quả kinh doanh một cách đáng kể bởi sử dụng tối ta được các nguồn nhân lực. Ngoài ra, chi phí cải thiện tài chính sau khi triển khai NPCMS dự kiến sẽ cải thiện 10% trên lợi nhuận ròng hàng năm cũng như giảm chi phí vận hành và bảo trì…

Trước những ưu điểm nổi bật đó, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, bà Đỗ Nguyệt Ánh đã giao cho Ban Tổ chức & Nhân sự làm đơn vị đầu mối và phối hợp chặt chẽ với các ban khác trong quá trình khảo sát, đề xuất xây dựng đề án. Sao cho, đề án phải đảm bảo các nguyên tắc như: Phải phù hợp với định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; phải nghiên cứu kỹ lưỡng và kế thừa tất cả các đề án, chương trình của tổng công ty đã và đang triển khai để không xảy ra tình trạng trùng lặp. Đặc biệt, đề án phải được xây dựng trên cơ sở phù hợp với đặc thù của EVNNPC và phải bao trùm tất cả các lĩnh vực từ văn hóa hoanh nghiệp đến chuyên môn, quy trình hóa, tối ưu hóa, số hóa và áp dụng công nghệ thông tin một cách triệt để.

Tại buổi làm việc, đại diện VietStar Trainning and Consulting JSC đã đưa ra đề xuất phương thức triển khai trong dự án. Cùng với đó là giải đáp các vướng mắc về công nghệ, cũng như cách thức triển khai dự án, thảo luận giữa các thành viên tham gia dự án giữa công ty với EVNNPC.

Tin mới lên