M&A

EVNPECC1 rao bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5 với giá khởi điểm 1.390 tỷ

(VNF) - EVNPECC1 muốn bán thủy điện Sông Bung 5 (Quảng Nam) với giá khởi điểm là 1.390 tỷ đồng, đã bao gồm khoản nợ vay ngân hàng. Thời gian thực hiện đấu giá trong năm 2020.

EVNPECC1 rao bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5 với giá khởi điểm 1.390 tỷ

Rao bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5 với giá khởi điểm 1.390 tỷ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (EVNPECC1, UPCoM: TV1) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/11 về việc thông qua giá khởi điểm bán đấu giá lại và phương án bán tài sản nhà máy thủy điện Sông Bung 5.

Giá khởi điểm của tài sản này là 1.390 tỷ đồng bao gồm cả khoản nợ vay ngân hàng của dự án Sông Bung 5, nhưng không bao gồm thuế GTGT và các loại thuế phí, lệ phí,...

Trường hợp bên mua muốn kế thừa hợp đồng vay vốn tín dụng của nhà máy thủy điện Sông Bung 5 phải thỏa mãn các điều kiện về kế thừa công nợ và chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại hợp đồng vay vốn tín dụng.

Nếu bên mua không kế thừa hợp đồng vay vốn, EVNPECC1 sẽ thực hiện tất toán hợp đồng với ngân hàng cho vay và bên mua có nghĩa vụ thanh toán khoản phí trả nợ trước hạn phát sinh tại thời điểm tất toán theo quy định hợp đồng.

Các khoản nợ phải thu, phải trả nhà thầu thực hiện thi công xây dựng công trình nhà máy thủy điện Sông Bung 5 sẽ thuộc về trách nhiệm của công ty. Thời gian thực hiện đấu giá trong năm 2020.

Lãnh đạo EVNPECC1 cho biết chủ trương đầu tư nhà máy Sông Bung 5 là đúng nhưng phương thức đầu tư chưa hợp lý khiến nhà máy thủy điện này hiện nay có giá bán điện thấp và chi phí trả nợ cao.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 được xây dựng trên Sông Bung (tỉnh Quảng Nam), ở hạ lưu 2 dự án thủy điện A Vương và Sông Bung 4 với công suất lắp máy 57MW. Công trình được khởi công năm 2009 và đi vào hoạt động từ năm 2012.

Việc bán nhà máy này đã được EVNPECC1 nhắc đến trong cuộc họp đại hội thường niên năm 2017. Đến tháng 10/2018, công ty tổ chức lấy ý kiến việc bán nhà máy với giá khởi điểm chào bán là 1.688 tỷ đồng. Tuy nhiên cuộc đấu giá dự kiến ngày 15/11/2018 bị dừng lại theo yêu cầu của EVN.

Mặc dù hồ sơ tham dự đấu giá của người tham gia cơ bản đáp ứng các điều kiện của quy chế đấu giá, tuy nhiên thư đảm bảo cam kết vốn tín dụng của ngân hàng cho người tham gia chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy chế đấu giá. EVN trên căn cứ giám sát và các quy định pháp luật đã chỉ đạo người đại diện phần vốn tại EVNPECC1 dừng cuộc đấu giá này vào cuối năm 2018.

Tin mới lên