Ngân hàng

Eximbank 'đánh vật' với nợ xấu của 7 khách hàng cầm cố cổ phiếu STB

(VNF) - Theo kiểm toán KPMG, nếu trích lập dự phòng các khoản cho vay đối với 7 khách hàng đang cầm cố cổ phiếu STB (dư nợ tổng cộng 746 tỷ đồng) thì chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cho năm 2018 sẽ tăng lên 97,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm hơn 78 tỷ đồng.

Eximbank 'đánh vật' với nợ xấu của 7 khách hàng cầm cố cổ phiếu STB

Eximbank 'đánh vật' với nợ xấu của 7 khách hàng cầm cố cổ phiếu STB

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018, trong đó, đáng chú ý là ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán KPMG.

Cụ thể, đến hết ngày 31/12/2018, trong số dư nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) của Eximbank có 746 tỷ đồng dư nợ gốc của các khoản cho vay 7 khách hàng với tài sản đảm bảo là cổ phiếu một ngân hàng khác, đã dự phòng tương ứng gần 22 tỷ đồng, được cơ cấu lại và giữ nguyên theo nhóm nợ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 1/12/2016 cho đến khi NHNN phê duyệt đề án sáp nhập ngân hàng khác đó. Ngày 22/5/2017, NHNN đã phê duyệt đề án nêu trên.

Tuy nhiên, tại ngày lập báo cáo, Eximbank vẫn chưa nhận được hướng dẫn nào khác của NHNN về việc phân loại và trích lập dự phòng đối với khoản cho vay này.

Theo tìm hiểu, cổ phiếu được cầm cố là cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Trước đó, trong năm 2016, Eximbank đã khởi kiện 7 khách hàng này để thu hồi nợ. Đến ngày lập báo cáo tài chính năm 2018, các vụ kiện liên quan đến 3 trong số 7 khách hàng với dư nợ gốc là 312 tỷ đồng đã có bản án sơ thẩm.

Theo đó, 3 khách hàng này phải thanh toán cả lãi và gốc cho Eximbank số tiền gần 438 tỷ đồng ngay khi bản án có hiệu lực. Trong trường hợp không thể thanh toán khi đến hạn thì Eximbank có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi tài sản để thu hồi nợ.

Các khách hàng này hiện đã kháng cáo phán quyết của tòa sơ thẩm về cách tính lãi.

Đối với 4 khách hàng còn lại với dư nợ 434 tỷ đồng, Eximbank đang chờ thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo kiểm toán KPMG, nếu trích lập dự phòng các khoản cho vay trên theo Thông tư 02 và Thông tư 09 thì chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cho năm 2018 sẽ tăng lên 97,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm hơn 78 tỷ đồng.

Tin mới lên