Ngân hàng

Eximbank (EIB) muốn phát hành riêng lẻ 5.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2022

(VNF) - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa thông qua phương án phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Eximbank (EIB) muốn phát hành riêng lẻ 5.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2022

Eximbank (EIB) muốn phát hành riêng lẻ 5.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2022.

Cụ thể, Eximbank dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với kỳ hạn tối đa là 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của Eximbank.

Mục đích phát hành trái phiếu của ngân hàng là để tăng quy mô vốn hoạt động của Eximbank, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Eximbank dự kiến phát hành thành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng. Trong đó hai đợt đầu phát hành dự kiến vào quý II/2022 và 3 đợt sau dự kiến phát hành vào quý III và quý IV/2022.

Về kế hoạch sử dụng vốn, nguồn vốn thu được từ việc phát hành sẽ được Eximbank sử dụng để cho vay, cấp tín dụng cho khách hàng theo từng thời kỳ.

Eximbank vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 lần thứ hai với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham gia là 94,82%. Đại hội Eximbank đã thông qua phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu để tăng vốn, lấy từ nguồn lợi nhuận để lại trong giai đoạn 2017-2021. Lần chia cổ tức gần nhất của Eximbank là 2013 với tỷ lệ 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 4 cổ phiếu mới.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Eximbank sau khi trích lập các quỹ là gần 2.937 tỷ đồng. Dự kiến sau khi chia cổ tức, khoản lợi nhuận tích lũy này sẽ giảm còn gần 480 tỷ đồng, được giữ lại để củng cố và nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Eximbank sẽ tăng từ 12.355 tỷ đồng lên 14.814 tỷ đồng. Số vốn mới sẽ giúp Eximbank đầu tư vào cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Năm 2022, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng 9% so với hồi đầu năm; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%.

Dư nợ cấp tín dụng (dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) đạt 127.149 tỷ đồng, tăng 10%, đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước thông báo, trong trường hợp điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép xem xét điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Mục tiêu tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát dưới 1,7% và lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, cao gấp đôi thực hiện năm 2021.

Tin mới lên