Ngân hàng

Eximbank lên tiếng về đại hội đột ngột bị hủy vào phút chót

Do không đủ điều kiện để tiến hành nên ĐHCĐ thường niên 2020 của Eximbank tiếp tục bị huỷ.

Eximbank lên tiếng về đại hội đột ngột bị hủy vào phút chót

Sáng nay, ngày 30/6, ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định.

Tuy nhiên, đến 9 giờ 37 phút ngày 30/6, số cổ đông tham dự là 133 cổ đông, đại diện cho 215.598.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Eximbank, ông Trần Ngọc Dũng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Eximbank. HĐQT Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định. 

Theo tài liệu tại đại hội, năm 2020, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 176.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2019. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.800 tỷ đồng, tăng 6%. Dư nợ cấp tín dụng đạt 122.275 tỷ đồng, tăng 8%.

Nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép, Eximbank sẽ xin cơ quan điều hành tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1.318 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. 

Lãnh đạo ngân hàng này cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu của Ngân hàng Nhà nước. 

Chiều nay, cổ đông sẽ có mặt lúc 2h để tiến hành tổ chức ĐHCĐ bất thường. 

Tin mới lên