Ngân hàng

Eximbank tính bán sạch cổ phần tại Sacombank, dự thu hàng nghìn tỷ

(VNF) – Eximbank vừa có tờ trình về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Sacombank trình Đại hội đồng cổ đông 2017. Với mặt bằng giá hiện nay, Eximbank có thể thu về trên 2.000 tỷ đồng từ thương vụ này.

Eximbank tính bán sạch cổ phần tại Sacombank, dự thu hàng nghìn tỷ

Eximbank tính bán toàn bộ cổ phần tại Sacombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Eximbank) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017, theo đó, Eximbank sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương bán toàn bộ cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Cụ thể, theo nội dung tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank, việc Eximbank bán toàn bộ vốn tại Sacombank trước hết là để đảm bảo tuân thủ Thông tư 36/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, trong đó có quy định: "Ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức tín dụng khác đó".

Tiếp đến là để hiện thực hóa Công văn số 5514/NHNN-TTGSNH của NHNN ngày 20/7/2016 về việc Eximbank đề nghị chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank và Nghị quyết số 77/2017/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 17/2/2017 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo đó, số lượng cổ phần mà Eximbank sở hữu tại Sacombank hiện nay là 165.229.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,76% vốn điều lệ Sacombank. Giá đóng cửa cổ phiếu STB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ngày 4/4/2017 là 12.400 đồng/cổ phiếu.

Trường hợp giá giao dịch cổ phiếu STB dự kiến tăng nhiều hơn so với giá hiện tại thì có khả năng sẽ làm tổng giá trị giao dịch bán cổ phiếu STB vượt 20% vốn điều lệ Eximbank (vốn điều lệ Eximbank năm 2016 là 12.355 tỷ đồng) ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Căn cứ Điều 29 Điều lệ Eximbank về Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Eximbank trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có Nghị quyết: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Sacombank do Eximbank sở hữu trong trường hợp tổng giá trị giao dịch bán cổ phần này tại Sacombank từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Nếu tính theo thị giá cổ phiếu STB ngày 4/4/2017 mà Eximbank đề cập thì việc bán sạch cổ phiếu Sacombank sẽ đem về cho Eximbank số tiền 2.048 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay ngày 7/4, cổ phiếu STB của Sacombank đã tăng kịch trần lên mức 13.150 đồng/cổ phiếu. Nếu tính theo thị giá này thì việc thoái vốn của Eximbank tại Sacombank có thể đem về 2.172 tỷ đồng. Tất nhiên, thị giá cổ phiếu STB còn có thể tăng hơn nữa.

Tin mới lên