Tài chính

FCN trúng thầu 6 dự án, quy mô hơn 1.700 tỷ đồng trong tháng 6-7

(VNF) - Công ty Cổ phần FECON (HoSE: FCN) vừa công bố thông tin về 6 dự án mới trúng thầu trong tháng 6-7 năm 2020 với tổng giá trị hơn 1.762 tỷ đồng.

FCN trúng thầu 6 dự án, quy mô hơn 1.700 tỷ đồng trong tháng 6-7

FCN trúng thầu 6 dự án, quy mô hơn 1.700 tỷ đồng trong tháng 6-7

Cụ thể, tại dự án "Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội (line 3)", FCN đảm nhiệm thi công đường hầm đoạn Voi Phục - Trần Hưng Đạo với giá trị gói thầu trên 650 tỷ đồng.

Tại dự án "Nhà máy điện gió Thái Hòa", FCN đảm nhiệm thi công hạ tầng và các công trình xây dựng, gói thầu có giá trị khoảng 255 tỷ đồng.

Đối với dự án "Điện gió B&T Quảng Bình", FCN chịu trách nhiệm thiết kế thi công các hạng mục hạ tầng, xây dựng với giá trị gói thầu gần 700 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 3 dự án khác bao gồm "Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1", "Tổ hợp Mỹ Đình Pearl" và "Cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi - Cầu vượt dân sinh tại kinh 17-18", FCN đảm nhiệm thi công với giá trị gói thầu lần lượt là 91 tỷ, 48 tỷ và 18 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra hồi tháng 6, cổ đông FCN đã thông qua kế hoạch tăng trưởng trong năm 2020 với mục tiêu doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 233 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 29,4% và 10% so với thực hiện năm 2019.

Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025 của FCN, công ty này sẽ đẩy mạnh vào 5 lĩnh vực kinh doanh, bao gồm nền và móng; công trình ngầm; hạ tầng; xây dựng; đầu tư dự án.

Đến năm 2025, FCN đưa ra mục tiêu doanh thu là 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 825 tỷ đồng.

Tin mới lên