Thị trường

FDI 6 tháng đầu năm 2020: Vốn đầu tư tăng nhờ dự án nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng 4 tỷ USD

(VNF) - 6 tháng đầu năm 2020, nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu (Singapore), là dự án có vốn đầu tư đăng ký lớn nhất với 4 tỷ USD.

FDI 6 tháng đầu năm 2020: Vốn đầu tư tăng nhờ dự án nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng 4 tỷ USD

Tính đến ngày 20/6/2020, có 1.418 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), với tổng vốn đăng ký đạt 8,44 tỷ USD.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/6/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) 6 tháng đầu năm 2020 đạt 15,67 tỷ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, có 1.418 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), với tổng vốn đăng ký đạt 8,44 tỷ USD; 526 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 3,7 tỷ USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ và 4.125 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN, tăng 2,6% so với cùng kỳ, tổng giá trị vốn góp 3,51 tỷ USD, bằng 43,2% so với cùng kỳ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết vốn đầu tư tăng là do trong 6 tháng năm 2020 có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD (chiếm 47,4% tổng vốn đăng ký mới).

Bên cạnh đó, vốn điều chỉnh trong 6 tháng năm 2020 cũng tăng do có dự án tổ hợp hoá dầu miền Nam Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án này đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,386 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo, Singapore là nước dẫn đầu về quốc gia có đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 5,44 tỷ USD, chiếm 34,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Đứng thứ hai là Thái Lan với tổng vốn đầu tư 1,58 tỷ USD, chiếm 10,1% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,58 tỷ USD, chiếm 10,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN giảm cả về giá trị so với cùng kỳ cũng như tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu cả nước. Xuất khẩu kể cả dầu thô đạt 79,8 tỷ USD, bằng 93,3% so với cùng kỳ, chiếm 65,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 79 tỷ USD, bằng 93,6% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 65,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 6 tháng năm 2020.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 65,6 tỷ USD, bằng 94,6% so cùng kỳ và chiếm 56% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù giảm so với cùng kỳ, song tính chung trong 6 tháng năm 2020, khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 14,2 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 13,4 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu gần 10,2 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu hơn 4 tỷ USD.

Tin mới lên