Tài chính tiêu dùng

FE Credit được chấp thuận tăng vốn lên gần 11.000 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 684/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của FE Credit.

FE Credit được chấp thuận tăng vốn lên gần 11.000 tỷ đồng

FE Credit được chấp thuận tăng vốn lên gần 11.000 tỷ đồng.

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Giấy phép số 64/GP-NHNN ngày 30/10/2017 của Thống đốc NHNN về thành lập và hoạt động FE Credit như sau: “2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, số 9 đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, TP. HCM”.

NHNN cũng đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 2 Giấy phép số 64/GP-NHNN ngày 30/10/2017 của Thống đốc NHNN về thành lập và hoạt động FE Credit như sau: “Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng là 10.928 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng sở hữu 100% vốn điều lệ”.

Tiền thân là khối tín dụng tiêu dùng trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tháng 2/2015, FE Credit đã chuyển đổi hoạt động với tư cách là pháp nhân độc lập, được nhận diện với thương hiệu FE Credit.

Đầu năm 2020, NHNN đã chấp thuận cho FE Credit tăng vốn điều lệ, chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

Tính đến thời điểm hiện tại, FE Credit đang là công ty tài chính có thị phần lớn nhất tại Việt Nam, ước tính chiếm hơn 50% dư nợ cho vay tiêu dùng toàn thị trường.

Năm 2020, tổng doanh thu của công ty tài chính này đạt hơn 17.400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 3.713 tỷ đồng, ROAA và ROAE lần lượt đạt 4,1% và 23,4%.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 diễn ra ngày 29/4 tới, VPBank sẽ trình cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT được quyết định một số nội dung liên quan đến công ty con, dự kiến trong đó có liên quan tới kế hoạch bán 49% vốn FE Credit của ngân hàng.

Tin mới lên