Tài chính

FICO bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm chế độ báo cáo

Ngày 12/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại dịch vụ FICO.

FICO bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm chế độ báo cáo

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại dịch vụ FICO bị phạt 85 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật về báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2018.

Đồng thời, công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với BCTC năm 2017 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2017, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trước đó, UBCKNN cũng đã quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết 85 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập đại hội đồng cổ đông. Theo đó, công ty không gửi phiếu biểu quyết kèm theo thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đồng thời, công ty này còn bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về việc phát mãi tài sản theo quyết định của Cục thi hành án dân sự TP.HCM cũng như biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

 

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên