Bất động sản

Flamingo được tài trợ quy hoạch khu đô thị hơn 200 ha tại Di Linh, Lâm Đồng

(VNF) - UBND huyện Di Linh vừa có công văn chấp thuận chủ trương Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group thực hiện tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hồ Tây, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh như đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Flamingo được tài trợ quy hoạch khu đô thị hơn 200 ha tại Di Linh, Lâm Đồng

Flamingo được tài trợ quy hoạch KĐT hơn 200 ha tại Di Linh, Lâm Đồng. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, phạm vi, quy mô khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch thuộc khu vực hồ Tây, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh với diện tích 225,8 ha.

Theo UBND huyện Di Linh, Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group có trách nhiệm chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết, không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào. Đồng thời, công ty chuyển nộp kinh phí tài trợ quy hoạch khái toán là khoảng 3,8 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước Di Linh.

UBND huyện Di Linh cũng yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương tổ chức việc lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực, kinh nghiệm theo đúng quy định. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và quy định hiện hành của pháp luật.

Phòng Tài chính - Kế hoạch được giao theo dõi, quản lý nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch và tham mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí để thực hiện quy hoạch từ nguồn kinh phí tài trợ.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng trước đó cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh về việc Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group đề xuất nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án quy hoạch và đề xuất thực hiện dự án tại TP. Đà Lạt, huyện Lạc Dương và thị trấn Di Linh.

Đối với dự án ‘’Khu dân cư đô thị, thương mại, dịch vụ du lịch khu vực hồ Tây" tại thị trấn Di Linh, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết.

Trong đó lưu ý, công ty phải chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập đồ án quy hoạch; không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào.

Cùng với đó, sau khi đồ án được tổ chức thẩm định, phê duyệt sẽ bàn giao lại cho địa phương để quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy định; việc thực hiện dự án đầu tư trong phạm vi quy hoạch sẽ được tỉnh Lâm Đồng xem xét, kêu gọi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành,…

Tin mới lên