Tài chính

FLC hẹn công bố báo cáo tài chính vào cuối tháng 10

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) giải trình kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và công bố thông tin các báo cáo tài chính (BCTC) và báo cáo thường niên.

FLC hẹn công bố báo cáo tài chính vào cuối tháng 10

FLC thay đổi đơn vị kiểm toán, hẹn công bố vào cuối tháng 10/2022.

FLC cho biết, ngày 20/9, Hội đồng quản trị tập đoàn đã thông qua nghị quyết về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các BCTC năm 2021.

Theo đó, FLC đã thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt do đơn vị này không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo hợp đồng đã ký kết.

Bên cạnh đó, FLC đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hiện tại, FLC và UHY đã thống nhất và triển khai kế hoạch kiểm toán, dự kiến, các BCTC kiểm toán năm 2021 của FLC sẽ được phát hành và công bố vào cuối tháng 10/2022.

Trên cơ sở số liệu tài chính đã được kiểm toán, FLC sẽ hoàn thiện báo cáo thường niên năm 2021 và sẽ thực hiện công bố thông tin trong tháng 11/2022.

FLC cũng dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào cuối tháng 11. FLC cho biết trên cơ sở quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2022 tới đây, tập đoàn sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 ngay sau khi phát hành.

Trước đó, ngày 30/9/2022, FLC nhận được Văn bản số 1864/SGDHCM-NY đề ngày 29/9/2022 của HoSE về việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức niêm yết.

Liên quan đến cổ phiếu FLC, ngày 9/9, cổ phiểu này đã bị chuyển diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch. Nguyên nhân do FLC tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Tin mới lên