Tài chính

FPT: 10 tháng lãi ròng 2.659 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ

(VNF) - 10 tháng, lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 2.659 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.128 tỷ đồng, tăng 23%; lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.474 đồng, tăng 23%; tỷ suất lợi nhuận đạt 17,2%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.

FPT: 10 tháng lãi ròng 2.659 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ

FPT: 10 tháng lãi ròng 2.659 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Theo thông tin vừa được Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) công bố, kết thúc 10 tháng năm 2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt đạt 18.367 tỷ đồng và 3.156 tỷ đồng, tương đương 105% và 115% kế hoạch lũy kế, tăng 22% và 34% so với cùng kỳ trong điều kiện so sánh tương đương (Năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết).

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017 (Năm 2017 hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu của tập đoàn giảm 47% và lợi nhuận trước thuế tăng 19%.

10 tháng, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 2.659 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.128 tỷ đồng, tăng 23% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.474 đồng, tăng 23%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận của tập đoàn đạt 17,2%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.

FPT cũng cho hay trong 10 tháng, doanh thu khối công nghệ và viễn thông đóng góp 94% tổng doanh thu của toàn tập đoàn. Cụ thể, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 10.025 tỷ đồng và 1.219 tỷ đồng, tăng tương ứng 25% và 41% so với cùng kỳ, tương đương 107% và 111% kế hoạch lũy kế.

Trong đó, lĩnh vực Xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 6.683 tỷ đồng, tăng 35%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.061 tỷ đồng, tăng 33%. Doanh thu tại các thị trường đều có mức tăng trưởng tốt, trên 27% so với cùng kỳ.

Khối viễn thông ghi nhận 7.263 tỷ đồng doanh thu, đạt kế hoạch lũy kế, tăng 16%, trong khi đó lợi nhuận trước thuế đạt 1.264 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch lũy kế, tăng 21%.

Cũng theo FPT, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn này. Trong 10 tháng năm 2018, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả tích cực với 7.215 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% và 1.175 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ mức 16% trong 10 tháng năm 2017 lên mức 39% trong 10 tháng năm 2018.

Tin mới lên