Tài chính

FPT báo lãi 3.994 tỷ đồng sau 10 tháng, vượt số lãi cả năm 2018

(VNF) - Lũy kế 10 tháng năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Công ty Cổ phần FPT (FPT) đạt 3.994 tỷ đồng, tương đương 90% kế hoạch năm 2019. Trước đó, năm 2018, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 3.858 tỷ đồng.

FPT báo lãi 3.994 tỷ đồng sau 10 tháng, vượt số lãi cả năm 2018

Lợi nhuận trước thuế của FPT đã đạt 90% kế hoạch năm 2019

Ngày 14/11, FPT cho biết lũy kế 10 tháng năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này tăng trưởng 19,8% và 26,5% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 22.007 tỷ đồng và 3.994 tỷ đồng, tương đương 83% và 90% kế hoạch năm 2019. Trong đó, lợi nhuận trước thuế 10 tháng đã vượt con số của cả năm 2018 (lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 3.858 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 10 tháng lần lượt đạt 3.351 tỷ đồng và 2.717 tỷ đồng, tăng 26,0% và 27,7% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.013 đồng, tăng 27,1%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 18,1% (10 tháng đầu năm 2018 đạt 17,2%).

Khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 12.410 tỷ đồng và 1.707 tỷ đồng, tăng tương ứng 23,8% và 40,0% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 8.781 tỷ đồng, tăng 31,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỷ đồng, tăng 35,6%. 

Cũng theo FPT, khối viễn thông của doanh nghiệp này đạt 8.458 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ viễn thông lần lượt đạt 7.975 tỷ đồng và 1.210 tỷ đồng, tăng lần lượt 16,7% và 19,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, sau 10 tháng năm 2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 9.246 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,1% và 1.546 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của FPT lần lượt đạt 42% và 39% (10 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 39% và 37%).

Tin mới lên