Tài chính

FPT báo lãi 5.850 tỷ đồng sau 11 tháng, tăng trưởng gần 20%

(VNF) - Doanh thu ký mới của mảng công nghệ của FPT đạt 20.894 tỷ đồng, tăng trưởng 27% sau 11 tháng. Trong đó, doanh thu ký mới của thị trường nước ngoài đạt 15.001 tỷ đồng, tăng trưởng 30%.

Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 31.800 tỷ đồng và 5.850 tỷ đồng, tăng 20,6% và 19,7% so với cùng kỳ, tương đương 102% và 104% kế hoạch.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 3.942 tỷ đồng và 4.351 đồng, tăng 19,9% và 19,3%, tương đương 104% kế hoạch.

Đại diện FPT cho biết doanh thu ký mới của mảng công nghệ đạt 20.894 tỷ đồng, tăng trưởng 27%. Trong đó, doanh thu ký mới của thị trường nước
ngoài đạt 15.001 tỷ đồng, tăng trưởng 30%.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục tăng tốc lần lượt đạt 13.076 tỷ đồng và 2.226 tỷ đồng, tăng trưởng 21,0% và 22,8%. Trong đó, thị trường Mỹ và APAC tiếp tục dẫn đầu với tăng trưởng doanh thu lần lượt 45% và 40%, nhờ vào các hợp
đồng lớn thắng thầu tại các thị trường này.

Doanh thu chuyển đổi số của FPT cũng tăng tốc đạt mức tăng trưởng ấn tượng 76% nhờ đà tăng từ các công nghệ AI/phân tích dữ liệu, diện toán đám mây và Low code.

Trong năm 2021, FPT đặt kế hoạch doanh thu 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 6.210 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 18% so với thực hiện trong năm 2020.

Tin mới lên