Tài chính

FPT báo lãi ròng gần 2.000 tỷ sau 8 tháng, tăng 16% so với cùng kỳ 2017

(VNF) - Lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 1.964 tỷ đồng trong 8 tháng 2018, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017

FPT báo lãi ròng gần 2.000 tỷ sau 8 tháng, tăng 16% so với cùng kỳ 2017

FPT báo lãi ròng gần 2.000 tỷ sau 8 tháng, tăng 16% so với cùng kỳ 2017

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần FPT, kết thúc 8 tháng đầu năm 2018, doanh thu của FPT lần lượt đạt 14.061 tỷ đồng tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu của FPT giảm 49%, đạt 105% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế tăng 17%, đạt 113% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1.964 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.547 tỷ đồng, tăng 19% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.526 đồng, tăng 18%. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 16,6%.

Về kết quả hoạt động các khối kinh doanh, doanh thu khối công nghệ và viễn thông đóng góp 94% tổng doanh thu của toàn công ty.

Cụ thể, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 7.570 tỷ đồng và 863 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 31% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 5.044 tỷ đồng, tăng 33%; lợi nhuận trước thuế đạt 773 tỷ đồng, tăng 30%. Doanh thu tại các thị trường đều có mức tăng trưởng tốt, trên 23% so với cùng kỳ.

Khối viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 16%, đạt 5.691 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận trước thuế đạt 994 tỷ đồng, tăng 19%.

Công ty cũng cho biết kết thúc 8 tháng, lợi nhuận từ thị trường nước ngoài của đơn vị tăng 36%. Cụ thể, sau 8 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả tích cực với 5.482 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% và 860 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ mức 15% trong 8 tháng đầu năm 2017 lên  mức 39% trong năm 2018.

Tin mới lên